Podpisanie umowy nabycia szpitala

23 lutego 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim została podpisana umowa nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa EMC Instytut Medyczny S.A.  z siedzibą we Wrocławiu w postaci Szpitala im. św. Jerzego  przez spółkę z o. o. Szpital w Kamieniu Pomorskim.
Umowa została podpisana przez Prezesa  EMC Instytut Medyczny – Karola Piaseckiego oraz Wiceprezesa –  Dariusza Chowaniec. Powiat Kamieński natomiast reprezentowany był przez: Beatę Mazur – Prezesa Szpitala w Kamieniu Pomorskim Sp. z o. o., w obecności Starosty Kamieńskiego – Józefa Malca, Wicestarosty – Joanny Piwińskiej oraz Skarbnika Powiatu – Ewy Tokarzewskiej.

Zgodnie z  warunkami umowy  Spółka  Szpital w Kamieniu Pomorskim Sp. z o. o., która została powołana przez Powiat Kamieński na mocy Uchwały Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Nr  XVIII/125/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. rozpocznie działalność leczniczą z dniem 1 marca 2021 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.100.000,00 zł, a Powiat Kamieński w całości przekazał wyżej wskazaną kwotę na prowadzenie działalności spółki.

Na sesji Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2021 r. Pani Beata Mazur Prezes spółki poinformowała, że proces odbudowy renomy szpitala będzie długofalowy i wymagający współpracy z NFZ, przy pozyskiwaniu środków finansowych na dalsze jego funkcjonowanie. W planach rozwojowych spółki jest utworzenie nowych oddziałów m. in. ZOL-u, być może przywrócenia innych oddziałów, które zostały zamknięte przez EMC Instytut Medyczny S.A.

Spółka Szpital w Kamieniu Pomorskim z o. o. przy udziale Powiatu Kamieńskiego dołoży wszelkich starań, aby szpital w Kamieniu Pomorskim funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców powiatu.

 

To top