Paweł U. Redaktor lokalnego portalu i była prezes KTBS skazani!

Dnia 29 grudnia 2022 w Sądzie Rejiniowym w Kamieniu Pomorskim zakończyła się się sprawa, w której oskarżeni byli lokalny dziennikarz Paweł U. i była prezes KTBS Małgorzata G-K. Sąd uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i wydał wyrok. Wyrok jest nieprawomocny i oskarżonym służy prawo do wniesienia odwołania od wyroku Sądu Rejonowego. Sąd uznał zarzuty postawione oskarżonym przez prokuratora i w większość wskazał oskarżonych tak jak wnosił o to prokurator. Sąd wymierzył Byłej Prezes KTBS Małgorzatę G.K. na karę łączną 1 roku więzienia i warunkowo karę zawiesił na okres próbny 3 lat. Była prezes KTBS otrzymała też na okres 3 lat zakaz sprawowania stanowisk publicznych na okres 3 lat. Oskarżona otrzymała też wysoką karę pieniężną, oraz zwroty osiągniętych korzyści majątkowych w wyniku popełnionego przestępstwa oraz obowiązek poniesienia kosztów sądowych. Redaktor Paweł U. Otrzymał również karę łączną 1 roku więzienia która została zawieszona warunkowo na okres 3 lat. Na oskarżonego nałożono również karę pieniężną i obowiązek zwrotu osiągniętych korzyści finansowych oraz zwrot kosztów sądowych.

Wg zeznań świadków za wygranie przetargów musieli zapłacić „prowizję” dla prezes KTBS Małgorzaty G-K. W jej gabinecie otwierano i sprawdzano oferty innych firm i przygotowywano odpowiednią zwycięską ofertę. W procederze miał brać udział także lokalny dziennikarz Paweł U. Wg świadka o wszystkim poinformowany został burmistrza Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło, który jednak nie podjął żadnych działań.
Prokurator żądał dla oskarżonych kar bezwzględnego więzienia w wymiarze 4 i 3 lat, kilkudziesięciotysięcznych grzywien, zwrotu otrzymanych korzyści. Wobec Małgorzaty G-K prokurator domaga się także zakazu pełnienia funkcji publicznych.

Głośna sprawa korupcyjna jaka miała miejsce w Spółkach gminy Kamień Pomorski dobiega końca. Czy wyrok w tej sprawie zostanie utrzymany w mocy zadecyduje sąd wyższej instancji.

Wielu mieszkańców gminy Kamień Pomorski interesuje również jakie wnioski w tej sprawie podejmie Rada Miejska oraz Burmistrz Kamienia Stanisław Kuryło. Część mieszkańców oczekuje od Burmistrza złożenie dymisji. Mieszkańcy są zaniepokojeni że dwie największe Spółki Gminne są zamieszane w korupcję. Sprawy się toczą w Sądach a Prezesi dalej mają si dobrze. Czy tak powinna być zarządzana gmina gdzie prezesi spółek pobierają łapówki, tworzą na majątku gminnym prywatne spółki a Burmistrz choć sprawuje bezpośredni nadzór nad tymi spółkami ma się dobrze i udaje że nic o tym nie wie.

Waldemar Taranowicz

To top