Oświetlenie przy boisku wielofunkcyjnym w Wysokiej Kamieńskiej  

Drodzy Mieszkańcy!

Z przyjemnością informujemy, że zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej”. Inwestycja polegała na budowie sieci oświetlenia wraz z wykonaniem 4 punktów świetlnych wokół nowopowstałego boiska.

Wartość inwestycji wyniosła 37 651,50 zł, z czego 10.000,00 zł stanowiła dotacja z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, a pozostała wartość została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Burmistrz Golczewa

 

To top