Olgierd Geblewicz wybrany Ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu przy KE

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego będzie jednym z trzech Polaków w Europejskim Komitecie Regionów pełniących funkcje ambasadorów European Climate Pact. Ich głównym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz klimatu i ochrony środowiska, wspieranie regionalnych i krajowych inicjatyw ekologicznych, ułatwianie kontaktów strony społecznej i samorządów z Komisją Europejską.
Marszałek Olgierd Geblewicz został wybrany Ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu przy Komisji Europejskiej (#EUClimatePact). Ta unijna inicjatywa, zainaugurowana w grudniu 2020 r., ma na celu zaangażowanie obywateli i społeczności w ochronę klimatu i środowiska.
– Zielona transformacja to proces globalny, ale ważne pozytywne zmiany dokonują się w wymiarze lokalnym – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Europejski Pakt na Rzecz Klimatu służy właśnie ulokalnieniu działań na rzecz środowiska naturalnego. Ma promować dobre praktyki, zachęcać mieszkańców do podejmowania inicjatyw ekologicznych, być platformą wymiany informacji i miejscem debaty. Ma też ułatwiać kontakty eko-społeczników i organizacji z instytucjami unijnymi – tłumaczy Olgierd Geblewicz.
Ambasadorzy European Climate Pact. wspierają działania ekologiczne w regionach, miastach, gminach. Prowadzą kampanie informacyjne i edukacyjne, promują Europejski Zielony Ład. Pełnią rolę łączników między obywatelami i społecznością a Komisją Europejską. Funkcje ambasadorów paktu klimatycznego w pełnią m.in. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, oraz Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Olgierd Geblewicz jest trzecim polskim samorządowcem działającym w Europejskim Komitecie Regionów, który został Ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu przy KE. Procedura wyboru kandydatów uwzględnia m.in. ich dokonania w obszarze ekologii.
– Ta funkcja to zaszczyt i motywacja do jeszcze większej aktywności na rzecz ochrony środowiska – mówi Olgierd Geblewicz.
Olgierd Geblewicz od 2011 lat działa w Europejskim Komitecie Regionów (EKR to organ doradczy UE, zasiadają w nim przedstawiciele wszystkich państw członkowskim wybrani na szczeblu lokalnym i regionalnym). Jest przewodniczącym frakcji EPP (Europejskiej Partii Ludowej). Zasiada w dwóch komisjach: Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) oraz Zasobów Naturalnych (NAT).
W ubiegłym tygodniu odbyła się sesja plenarna EKR. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczył w debacie na temat lepszego stanowienia prawa, prognozy strategicznej i programu prac Komisji Europejskiej na rok 2022 z udziałem Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania. Zabrał również głos na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy

\

To top