Olgierd Geblewicz w Brukseli o transformacji cyfrowej i jej roli w ożywieniu gospodarczym regionów

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczył w seminarium poświęconym edukacji i innowacji jako środkach kształtowania przyszłości społeczności europejskich oraz zwalczaniu wykluczenia cyfrowego. W wydarzeniu, które zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, uczestniczą przedstawiciele KE, eurodeputowani i samorządowcy.

W swoim wystąpieniu marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił wagę wykorzystania cyfryzacji na rzecz ułatwienie życia obywatelom, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez upraszczanie przepisów i zmniejszanie obciążeń administracyjnych oraz umożliwienie dostępu do jednolitego rynku cyfrowego, a także – co nie mniej ważne – wzmocnienie poczucia odpowiedzialności obywateli za prawa i wolności demokratyczne.

– Jednym z pozytywnych efektów pandemii jest zwiększenie świadomości sektora biznesowego i administracji publicznej, co do szybko rosnącego znaczenia łączności cyfrowej, technologii i usług – mówił Olgierd Geblewicz.

Marszałek przytoczył wyniki sprawozdania Komitetu Regionów „Stan transformacji cyfrowej na szczeblu regionalnym” i wskazał liczbę czynników wpływających na transformację cyfrową. Olgierd Geblewicz zwrócił uwagę na takie kwestie jak: ogromne różnice w dostępie do infrastruktury cyfrowej między obszarami wiejskimi a miejskimi, niewystarczająca cyfryzacja interakcji między władzami publicznymi a przedsiębiorcami oraz włączenie rozwoju transformacji cyfrowej w strategie na rzecz konkurencyjności, innowacji i wzrostu gospodarczego.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania zgromadzonym osiągnięć naszego regionu w dziedzinie cyfryzacji. Marszałek opowiedział między innymi o prowadzonym obecnie projekcie Zachodniopomorskie e-Zdrowie oraz budowie systemu teleinformatycznego w celu rozwoju i modernizacji e-usług świadczonych na rzecz obywateli oraz pomiędzy jednostkami administracji publicznej.

W dyskusji wzięli udział: Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, a także Emil Boc, burmistrz Klużu-Napoki i były premier Rumunii. Ponadto w drugiej sesji, zatytułowanej „Zwalczanie wykluczenia cyfrowego na rzecz naprawy gospodarczej Europy”, poświęconej roli władz lokalnych i regionalnych w budowaniu konkurencyjnej i prężnej Europy, uczestniczyli Eva Maydell, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Markku Markkula, przewodniczący Rady Miasta Espoo i prezydent Regionu Helsinki oraz Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Odbywający się co roku Europejski Tydzień Regionów i Miast #EURegionsWeek 2021 to cykl spotkań, debat, seminariów poświęconych polityce regionalnej. Tegoroczne obrady koncentrują się na problemach wywołanych przez COVID-19. Pandemia pokazała, że wszystkie szczeble społeczeństwa europejskiego, w tym administracje publiczne na różnych poziomach zarządzania, muszą pilnie przyspieszyć proces cyfryzacji i zwiększyć swoją obecność w sieci, aby móc oferować wydajne usługi publiczne, reagować na większe potrzeby obywateli i jak najszybciej dostosować się do nowego kontekstu. Pandemia wywarła głęboki wpływ również na edukację w społecznościach lokalnych i regionalnych, zmuszając je do nieustannego testowania umiejętności zarządzania kryzysowego, wykorzystywania technologii w edukacji, dostosowywania zasobów ludzkich do bezprecedensowych okoliczności, wymyślania nowych modeli współpracy i zapewniania edukacji integracyjnej spełniającej wysokie standardy.

Jednocześnie prawie 24,5 mln europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających dwie trzecie pracowników w UE, nadal pozostaje w tyle pod względem transformacji cyfrowej. Przywódcy UE stoją przed zadaniem opracowania odpowiednio dostosowanych programów i narzędzi, które będą w stanie wesprzeć konkurencyjność europejskiego sektora biznesowego, zarówno w przypadku nowoczesnych przedsiębiorstw, jak i bardziej tradycyjnych firm.

Aby sprostać takim wyzwaniom, władze lokalne i regionalne są zobowiązane do wniesienia swojego wkładu we wspieranie transformacji w kierunku nowoczesnej, funkcjonalnej, cyfrowej i ekologicznej infrastruktury, promowania kampanii informacyjnych, a także wykorzystania partnerstw między sektorem publicznym, prywatnym, edukacyjnym i non-profit w celu realizacji programów skupiających się na zaawansowanych umiejętnościach cyfrowych i najnowocześniejszych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja oraz bezpieczeństwo cybernetyczne.

 

 

To top