Ogólnopolskie Wyróżnienie dla Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. w konkursie “Wiarygodna Szkoła.

Program Wiarygodna Szkoła stanowi ranking najlepszych placówek w całej Polsce. Nadany Certyfikat jest gwarantem spełniania przez placówkę wysokich standardów edukacyjnych. Wyróżniona placówka, dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, posiada ciekawą bazę i zapewnia młodzieży bezpieczeństwo. Celem programu jest stworzenie społeczności placówek spełniających najwyższe standardy edukacyjne i dydaktyczne. Program powstał z inicjatywy dyrektorów szkół i przedszkoli, stanowi podpowiedź dla rodziców i uczniów podczas wyboru odpowiedniej placówki. Certyfikat Wiarygodności jest potwierdzeniem wysokiego poziomu i skutecznego zarządzania placówką.

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim jest szkołą z 50 letnią tradycją, wysoko ocenianą przez społeczność lokalną. Od momentu swego powstania zajmuje znaczące miejsce w kamieńskiej oświacie.
Obecnie uczy się tutaj około 200 uczniów z Kamienia Pomorskiego oraz okolicznych gmin. W liceum zatrudnionych jest 23 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne.

Dyrektorem szkoły, od 2008r. jest pani mgr Teresa Malec

Wymiernym dowodem osiągnięć uczniów i nauczycieli są wyniki wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów przedmiotowych i artystycznych, gdzie wśród laureatów znajdują się uczniowie naszej szkoły, jak również fakt podejmowania studiów na najbardziej renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych.

Aby stworzyć uczniom możliwość poszerzania wiadomości w szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne. Nieodpłatnie prowadzone są przez nauczycieli zajęcia sportowe dla dziewcząt i dla chłopców, koło biologiczne, chemiczne, teatralne, kulturoznawcze, a dla maturzystów konsultacje z języka polskiego, matematyki, historii, geografii i biologii.
Ponadto uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych i dwóch multimedialnych centrów informacji z dostępem do internetu. Szkoła prowadzi też partnerską wymianę z Gimnazjum w Prerow w Niemczech.

BAZA SZKOŁY

Bazę Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim stanowi budynek mieszczący się przy ul. Marii Konopnickiej 19, w którym znajduje się :

-13 gabinetów lekcyjnych,
-aula,
-dwie pracownie komputerowe z 15 komputerami każda,
-dwa multimedialne centra informacyjne,
-biblioteka
-gabinet pedagoga szkolnego,
-pokój radia szkolnego,
-4 pokoje administracji,
-gabinet medyczny,
-sklepik szkolny

ETOS SZKOŁY

Do tradycji Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego obecnie należy:

-prowadzenie kroniki szkoły i dokumentowanie ważnych wydarzeń,
-Złota Księga Absolwentów,
-tableau absolwentów,
-wydawanie medali okolicznościowych dla wyróżniających się absolwentów szkoły,
-prowadzenie szkolnego radiowęzła,

Najważniejsze imprezy wpisane w życie szkoły to:

-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
-Dzień Samorządności,
-Studniówka,
-„Walentynki”,
-Dzień Patrona Szkoły,
-Ślubowanie uczniów klas I oraz absolwentów,
-Dzień Edukacji Narodowej,
-Festiwal Kolęd,
-wyjazdy integracyjne, wycieczki
-udział w akcjach charytatywnych

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

Wszechstronny rozwój ucznia jest nadrzędnym kierunkiem pracy dydaktycznej i wychowawczej. Z tego też powodu w szkole z roku na rok wzbogacana jest oferta zajęć pozalekcyjnych, prowadzone są zajęcia edukacji teatralnej, a szczególnie uzdolnionym uczniom przyznawany jest indywidualny tok nauki (także realizowany poza szkołą np.: na Uniwersytecie Szczecińskim). W celu stworzenia jak najlepszych warunków nauki nawiązaliśmy współpracę z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie oraz z Instytutem Goethego. Te wszystkie działania motywują uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Rozumiejąc, jak istotna dla szkoły jest dbałości o podwyższanie jakości jej pracy rozpoczęliśmy starania o zdobywanie certyfikatów. Tytuł „Szkoła z Klasą”, otrzymaliśmy w roku 2005 a w roku 2006 uzyskaliśmy certyfikat „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”.
Najistotniejszym osiągnięciem szkoły, świadczącym o jej faktycznym poziomie, jest uzyskanie bardzo dobrych wyników na egzaminach maturalnych. W roku 2005 zdawalność egzaminu maturalnego była na poziomie 86,2 %, w 2006r. – 96,5%, w 2007r. – 98,8%, a w 2008r uczniowie zdali ze skutecznością 96,05%. Zdawalność matury 2011 to 97%!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *