Odbudowa Europy oparta na wioskach, miastach i regionach

Korzenie Europy tkwią w każdej wiosce, każdym mieście i regionie na naszym kontynencie, które są podstawą naszego bytu, przybliżającą Europę do wszystkich obywatelek i obywateli. Przekładają one ducha Europy na realia życia codziennego. W gestii władz lokalnych i regionalnych leży wdrażanie 70% prawodawstwa UE. Odpowiadają one za połowę całego zatrudnienia w sektorze publicznym, jedną trzecią wydatków publicznych i dwie trzecie publicznych inwestycji. Ponieważ Europa dotkliwie ucierpiała wskutek pandemii COVID-19, burmistrzowie i prezydenci miast, przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych znaleźli się na pierwszej linii zmagań i stali się pierwszymi wyrazicielami europejskiej solidarności.

Pandemia naraża na szwank systemy opieki zdrowotnej i społecznej, jednolity rynek i metodę przejścia Europy od strategii dotyczącej transformacji ekologicznej i cyfrowej do jej urzeczywistnienia. W chwilach kryzysu zwracamy się do najbardziej zaufanego i najbliższego ludziom poziomu sprawowania rządów, który potrafi rozwiązywać problemy lokalne za pomocą europejskich metod.

Nasze zdrowie leży również w rękach władz lokalnych i regionalnych. W 17 z 27 państw członkowskich władze regionalne mają kompetencje w zakresie opieki zdrowotnej. Wioski, miasta i regiony kierowane przez EPL odgrywają wiodącą rolę w reagowaniu na pandemię, podejmując działania w celu złagodzenia różnych skutków pandemii.

Niech za przykład posłuży samorząd regionalny Piemontu we Włoszech, który otworzył szpital dla pacjentów będących po krytycznej fazie COVID-19, lecz potrzebujących dalszej opieki, czy też niemiecki kraj związkowy Hesja, który zapewnił przedsiębiorstwom i samozatrudnionym program finansowania w celu ratowania miejsc pracy. Innym przykładem jest region Murcja w Hiszpanii. Uruchomił on platformę teleEduca, która pomaga uczniom w nauce. Gminy miejskie i wiejskie uczestniczą w różnych działaniach społecznych. Słowacka gmina Preszów zainwestowała w pojazd elektryczny dostarczający osobom starszym żywność i leki. Miasto Espoo przygotowało 25-punktowy pakiet środków wsparcia dla przedsiębiorstw oraz sektora kultury i sportu. Są to tylko niektóre ze środków przedsięwziętych przez władze lokalne i regionalne pod przywództwem EPL w całej Europie w celu sprostania wyzwaniom wynikającym z pandemii.

Przedstawicielki i przedstawiciele EPL na szczeblu lokalnym i regionalnym stanowią pomost między każdym zakątkiem Europy a Brukselą. Współpracowaliśmy ze sobą w celu znalezienia odpowiednich i proporcjonalnych rozwiązań oraz rozpoznania potrzeb i zasobów, by uporać się z kryzysem i zapewnić szybką i skuteczną odbudowę.

Jeśli chodzi o plan odbudowy i kolejne wieloletnie ramy finansowe, politykę trzeba realizować na poziomie najbliższym obywatelom, aby zapewnić większą skuteczność, wydajność i rozliczalność. Jednym z dobitnych przykładów są również apele Grupy EPL w Komitecie Regionów o bezpośrednie finansowanie ukończenia ogólnoeuropejskich projektów w terenie, dzięki którym można osiągnąć konkretne wyniki, takie jak przejście na czysty transport publiczny.

Nie jest to odpowiedni czas, by realizować dotychczasowy scenariusz postępowania. Zamiast tego wybiegnijmy myślą w przyszłość.

Wykorzystajmy nasze atuty dla własnego dobra, by sprostać asymetrycznym wyzwaniom wykraczającym poza granice między szczeblem europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

W związku z tym EPL i Grupa EPL w Europejskim Komitecie Regionów (Grupa EPL w KR-ze) zorganizują we wtorek, 23 marca 2021 r. ważne wydarzenie internetowe poświęcone odbudowie po pandemii na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Antonio López-Istúriz White, sekretarz generalny EPL

Olgierd Geblewicz, przewodniczący Grupy EPL w KR-ze i marszałek województwa zachodniopomorskiego

 

To top