24-03-2016 » Kamień Pomorski

Ocena bezpieczeństwa na stadionach

Wojewódzki zespół ds. bezpieczeństwa imprez masowych zajął się dziś oceną stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego podczas meczów piłkarskich w naszym województwie w 2015 r. W spotkaniu z z udziałem wicewojewody Marka Subocza i p.o. komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie insp. Piotra Ostrowskiego uczestniczyli przedstawiciele, wymiaru sprawiedliwości, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, PZPN oraz klubów piłkarskich.

W 2015 r. w zabezpieczenie rozgrywek piłkarskich na terenie Zachodniopomorskiego zaangażowanych było prawie 12 tys. policjantów. 1900 funkcjonariuszy pilnowało porządku na trasach przejazdu kibiców. Podczas imprez nie doszło do zdarzeń, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo. Największy problem stanowiło łamanie zakazu wnoszenia i odpalania rac podczas meczów. Za zakłócanie porządku ukarano mandatami 933 osoby. Zakazami stadionowymi objętych było 180 osób.

Jak podkreślił przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej pozytywny efekt w podniesieniu bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich przyniosły natychmiastowe działania policji z prokuraturą oraz sądów, które bardzo szybko orzekały zakazy stadionowe i wyroki w sprawie osób dopuszczających się przestępstw.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *