Nowy Komendant Policji w Kamieniu Pomorskim! Kim jest i co czeka Komendę Powiatową Policji w najbliższym czasie?

O tym i o innych sprawach rozmawiamy w piątkowy (4.03.) poranek z Inspektorem Piotrem Krakowskim nowym Komendantem Powiatowym Policji w Kamieniu Pomorskim.
Insp. Piotr Krakowski – ma 47 lat, w resorcie od 1991 roku, prawie cały czas w Koszalinie. Niemal przez wszystkie te lata na pierwszej linii w czynnej służbie – w pionach prewencji i kryminalnym. Po przejściu kolejnych szczebli awansu z końcem 2010 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie, od 20 lutego br. szef kamieńskiej Policji.
Co jeszcze o sobie może Pan, Panie Inspektorze, powiedzieć mieszkańcom naszego powiatu?
Służbę w Policji rozpocząłem w 1991 roku w Koszalinie. Przeszedłem w Policji wszystkie szczeble od posterunkowego patrolującego to miasto, poprzez pion kryminalny, do różnych stanowisk kierowniczych w Policji. W okresie tym ukończyłem Szkołę Oficerską w Szczytnie. Przeszedłem wiele szczebli od Komendanta Komisariatu, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie. Ostatnio sześć lat pracowałem w Białogardzie na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji.
W tym roku w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego Komendanta Policji w Kamieniu Pomorskim otrzymałem od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie propozycję objęcia tej jednostki. Praca w Policji to służba. Propozycję potraktowałem jako nowe wyzwanie, nowe, kolejne zadanie, jakie mi postawiono do wykonania.
Jak Pan ocenia Kamień Pomorski i powiat kamieński?
Kamień jest miastem zadbanym, jest dużo zieleni, dużo powierzchni wodnej, piękna marina, liczne zabytki architektoniczne. Powiat Kamieński to specyficzny teren, leżący nad brzegiem morskim. Gminy: Międzyzdroje, Wolin czy Dziwnów to gminy nadmorskie, Gmina Kamień, Golczewo i Świerzno to gminy o innym charakterze, innej specyfice. Powiat kamieński to teren około 40 km kwadratowych powierzchni. Dla mnie, jak na razie, nowy teren i nowe wyzwanie. Staram się jak najszybciej poznać teren, jego mieszkańców, specyfikę powiatu i najważniejsze problemy. Teren powiatu pod względem bezpieczeństwa podlega zabezpieczeniu Komendzie Powiatowej Policji, którą obecnie kieruję. Mamy tu do czynienia z inną specyfiką służby, niż na terenie innych powiatów naszego Województwa. Szczególnie w okresie sezonu letniego. Takie gminy, jak Międzyzdroje i Dziwnów, częściowo i Wolin, przeżywają masowy napływ turystów. W okresie tym musimy zabezpieczyć tym turystom możliwość bezpiecznego wypoczynku, dać zarówno im, jak i stałym mieszkańcom całego powiatu, poczucie bezpieczeństwa.
Jak już mówimy o sezonie letnim, to chciałbym spytać, czy tak jak w latach ubiegłych, będziemy mogli w powiecie kamieńskim liczyć na wzmocnienie dodatkowymi policjantami sił Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim? Podczas Odprawy Rocznej, jaka miała ostatnio miejsce w Kamieniu, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mówił o tym, że przewidziane jest w lipcu oddelegowanie około 100 funkcjonariuszy Policji na zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży, należy się również spodziewać udziału naszych (z terenu województwa) funkcjonariuszy w zabezpieczeniu szczytu NATO w Warszawie. Jak w tym okresie będzie wyglądać zabezpieczenie naszego powiatu?
Zarówno Komenda Wojewódzka Policja, jak i ja, bierzemy to pod uwagę i pracujemy nad właściwym zabezpieczeniem terenu powiatu w okresie sezonu letniego. Poza szczytami, o których Pan wspomniał, możemy liczyć na wsparcie dodatkowych funkcjonariuszy. Władze samorządowe gmin powiatu kamieńskiego już zadeklarowały dodatkowe środki finansowe na ten cel. Nasi funkcjonariusze raczej nie będą brali udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży czy Szczytu Państw NATO. W tym okresie będziemy chcieli w zwiększonym wymiarze wykorzystać naszych funkcjonariuszy, płacąc im dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowy czas pracy. Oczywiście będziemy to robić w taki sposób, by umożliwić im możliwość wypoczynku i regeneracji sił. W sezonie letnim uruchomimy dodatkowo całodobowy Komisariat Policji w Międzyzdrojach. Policjanci będą też dodatkowo pracować w gminie Dziwnów. Już teraz rozpoczęliśmy procedurę przygotowania się do sezonu letniego.
Jak Pan wspomniał, powiat kamieński ma swoją specyfikę, ważnymi elementami wyróżniającymi ten powiat od innych jest jego nadmorskie położenie, o czym już mówiliśmy, ale też przez ten powiat przebiegają ważne trasy transportu międzynarodowego i krajowego takie jak droga krajowa S 3, magistrala kolejowa łącząca port morski w Świnoujściu z południem Europy i całą Polską, czy wreszcie tor wodny, łączący porty Szczecin-Świnoujście i dalej poprzez Odrę południe Polski. Czy w Pana ocenie Komenda Powiatowa jest dobrze przygotowana do zabezpieczenia płynności ruchu na tych trasach? Czy podróżujący tymi trasami podróżni, czy też przewożone towary, są bezpieczne?
Szczególnie interesuje mnie problem wąskiego gardła na drodze S 3 na odcinku od Portu w Świnoujściu do granic naszego powiatu, na którym to odcinku pojazdy przemierzające tą trasę muszą poruszać się po drodze z pojedynczą jezdnią w obu kierunkach (z małym wyjątkiem od Troszyna do Ostromic).
Na terenie powiatu mamy drogę krajową i drogi wojewódzkie. Szczególnie w okresie sezonu wzrasta, i to o dużo, natężenie ruchu na tych drogach. Moją rolą i rolą naszej jednostki Policji jest zapewnienie w miarę możliwości bezpieczeństwa przejazdu i jego płynności. Jak już wspomniałem, jedną z pierwszych czynności po objęciu stanowiska był objazd powiatu. Przejechałem osobiście te drogi, zapoznając się z ich stanem i miejscami potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i płynności ruchu. Będziemy analizować sytuację i wyciągać wnioski. Wiele odcinków dróg na terenie powiatu wymaga remontów, jest potrzeba poprawy oznakowania dróg. Zamierzam w sprawach, które leżą w mojej kompetencji, podjąć niezbędne działania do zmiany tej sytuacji.
Budynek Komendy Powiatowej w Kamieniu został wyremontowany częściowo. Jakie potrzeby w tym zakresie Pan widzi?
Z zewnątrz budynek naszej Komendy wygląda pięknie. Niestety środek i jego wyposażenie wymaga radykalnych zmian. Rozmawiałem na ten temat z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw logistyki w tej sprawie. Mam gwarancję, że już w tym roku otrzymamy część środków na remont tego budynku w środku. W tym roku wyremontujemy parter. W dwóch kolejnych latach wyremontujemy pozostałą część naszego budynku. Mam nadzieję, że uda się zapewnić dobre warunki pracy wszystkim moim podwładnym, tak by ich praca była efektywna i skuteczna.
Jak ocenia Pan stan usprzętowienia Jednostki. Czy widzi Pan potrzebę pozyskania dodatkowego sprzętu dla tej jednostki?
Potrzeby sprzętowe są zawsze, wiadomo, że nasz sprzęt transportowy jest mocno eksploatowany, ma przejechane duże ilości kilometrów i uległ znacznemu zużyciu. Nasze możliwości w zakresie wymiany taboru, czy zakupu specjalistycznego sprzętu są skromne. Listę oczekiwań mamy dużą, możliwości jej zrealizowania już nie bardzo. Potrzebujemy wsparcia z zewnątrz, liczymy w tej sprawie na pomoc władz samorządowych. Zakup sprzętu w Policji organizowany jest w sposób centralny. Liczę, że w tym roku uda się nam pozyskać nowy sprzęt. Przy wsparciu władz samorządowych możemy liczyć na więcej.
Jak Pan ocenia sytuację powiatu w związku z uruchomianiem w tym roku gazoportu w Świnoujściu?
Obecnie w Świnoujściu trwają prace związane z uruchomieniem gazoportu. Główne zdanie zabezpieczające gazoport realizuje Komenda Miejska Policji w Świnoujściu. Jesteśmy z nią w stałym kontakcie. Zbieramy dane, prowadzimy analizy. Sprawa jest złożona i wymaga wiele decyzji. Główną rolę w tej sprawie powinna koordynować Komisja Bezpieczeństwa Kryzysowego i Spraw Obronności, działająca przy powiecie. Na dzień dzisiejszy nie znam stanu prowadzonych prac związanych z przygotowaniem powiatu w tym zakresie. Mogę Panu obiecać, że ze swojej strony zrobię wszystko, co będzie możliwe, by nasza jednostka była do tego przygotowana jak najlepiej.

Rozmawiał Waldemar Taranowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *