Nowy europejski Bauhaus także na Pomorzu Zachodnim

Województwo Zachodniopomorskie razem z Akademią Sztuki i szczecińskim stowarzyszeniem Media Dizajn włączają się w ekologiczno-gospodarczo-kulturalną inicjatywę Komisji Europejskiej. Nowy Bauhaus to idea, która ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Regionalną dyskusję na ten temat rozpocznie wirtualny panel z udziałem ekspertów, który planowany jest 31 marca.

Nowy europejski Bauhaus mają definiować trzy słowa „piękny, zrównoważony, wspólny”. To najkrótszy i wyrazisty manifest Europy przyszłości, która zapewni wyższą jakość życia nie tylko wybranym. Europy, dla której wartością jest równy, mądry, sprawiedliwy rozwój. Gdzie nowoczesność jest nierozłączna z troską o środowisko naturalne. Gdzie wygoda, funkcjonalność, wysoka jakość łączy się dostępnością, czyli np. przystępną ceną mieszkań.

Te idee są bliskie organizacjom i instytucjom działającym na Pomorzu Zachodnim, dlatego urząd marszałkowski zaproponował współpracę na rzecz „nowego europejskiego Bauhausu”, zawiązując regionalne partnerstwo z Akademią Sztuki w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Media Dizajn. Do inicjatywy, oczywiście, mogą przyłączyć się kolejne podmioty.

Jesteśmy przekonani, że to przedsięwzięcie zainteresuje środowisko architektów, twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, ale też socjologów, historyków, ekonomistów – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Hasło „Bauhaus” kojarzy się z modernistycznymi, funkcjonalnymi budowlami. Prostymi, przyjaznymi człowiekowi, wygodnymi, bezpiecznymi. I właśnie takie przesłanie niesie nowy Bauhaus: na pierwszym miejscu są potrzeby społeczne i ekologia. Staramy się, by wszystko, co robimy na Pomorzu Zachodnim, było przyjazne ludziom i środowisku, użyteczne, dostępne.

Założenia nowego Bauhausu zaprezentowała w ubiegłym roku przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Chodzi o to, by zrównoważony rozwój połączyć ze stylem, aby Europejski Zielony Ład dotarł do umysłów i domów obywateli – tłumaczyła Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii Europejskiej.

Oryginalna inicjatywa ekologiczno-gospodarczo-kulturalna razie jest w fazie projektowej. KE gromadzi pomysły, określa najpilniejsze potrzeby i wyzwania. Zachęca również, aby w tej fazie zainteresowane podmioty organizowały i inicjowały debaty. Takie działania zostaną podjęte w Województwie Zachodniopomorskim. Regionalne partnerstwo wypracuje i zgłosi działania realizowane lub planowane do realizacji, w tym m.in.: Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus oraz inicjatywę budowy nowych pojazdów elektrycznych stanowiących element sieci elektroenergetycznej w regionie Południowego Bałtyku.

Zwieńczeniem fazy projektowej – jesienią tego roku – będą zaproszenia do składania wniosków, które pozwolą zrealizować pomysły zgłoszone w ramach nowego Bauhausu poprzez wykorzystanie środków unijnych na poziomie krajowym i regionalnym.

W następnej fazie – realizacji – wdrożonych zostanie pięć projektów służących współtworzeniu nowych, ekologicznie zrównoważonych rozwiązań. Celem trzeciego etapu – fazy rozpowszechniania – jest krzewienie pomysłów i koncepcji określających nowy europejski Bauhaus za pośrednictwem nowych projektów, tworzenie sieci kontaktów i wymiana wiedzy w Europie i poza nią.

31 marca zorganizowany zostanie wirtualny panel (https://www.facebook.com/events/195523001948101/)

podczas którego interesariusze z regionu wspólnie zastanowią się, czym jest nowy europejski Bauhaus oraz omówią pomysły na wspólne działania.  Panel poprowadzi dr Monika Klein.

TERMIN: środa 31 marca 2021 | 10:00 – 12:00

LIMIT MIEJSC: 15

Udział w panelu jest bezpłatny, obowiązują zapisy

Formularz zapisów: https://tiny.pl/rn6x9

Organizatorzy: Stowarzyszenie Media Dizajn, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Województwo Zachodniopomorskie, Akademia Sztuki w Szczecinie, CPK Centrum Przemysłów Kreatywnych, South Baltic Creative Cluster.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top