Nadmorski odcinek ścieżki rowerowej już w budowie!

Trwają prace budowlane w Gminie Międzyzdroje na odcinku ok. 2,5 km – od zejścia K w kierunku Świnoujścia, wykonywane w ramach umowy partnerskiej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z projektem i  pozwoleniem na budowę, wydanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonana będzie z kruszywa łamanego. Wykonawca robót ZUBWIT Resko deklaruje, że inwestycja zostanie zakończona do końca maja 2021 r. Tak więc już w sezonie letnim 2021 r. rowerzyści będą mogli korzystać z tej pięknej trasy rowerowej, z malowniczym widokiem na Zatokę Pomorską, w otoczeniu lasu sosnowego. Trasa planowanej ścieżki, przebiegać będzie w koronie wydm, tym bardziej można będzie podziwiać nadmorskie widoki i chłonąć morską bryzę. Dalej trzeba będzie zjechać na istniejący, stary szlak rowerowy R 10, w granicach administracyjnych miasta Świnoujście, które to również planuje nowy szlak rowerowy. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, projektu pn.:”Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Velo Baltica etap IV”.

Jadwiga Bober

Referat Promocji, Kultury i Turystyki

To top