Może powstać nowa usługa lub produkt. Społecznie ważny projekt z możliwością zdobycia grantu  

Codzienne wyzwania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są tobie bliskie? Masz ciekawy i innowacyjny pomysł, ale brakuje ci środków na jego realizację? Skorzystaj z „Włącznika innowacji społecznych”. Można zdobyć grant o maksymalnej wartości nawet 60 tys. zł. Do 18 lutego br. trwa nabór wniosków.

Projekt „Włącznik innowacji społecznych” dedykowany jest wszystkim, którzy dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób dyskryminowanych i marginalizowanych. Mogą w nim wziąć udział osoby fizyczne, grupy nieformalne osoby, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, innowatorzy z całej Polski.

Do 18 lutego br.  trwa nabór wniosków w projekcie. Najlepsze zgłoszone pomysły mają szansę na granty – min. 5 tys. zł, śr. 32 tys. zł, maks. 60 tys. zł. Środki te będzie można przeznaczyć na testowanie opracowanego rozwiązania. Może to być nowy produkt, usługa, model, narzędzie wpływające na integrację społeczną. Uczestnicy projektu będą także objęci wsparciem mentorów na każdym etapie rekrutacji i realizacji.

Brany pod uwagę obszar włączenia społecznego w projekcie obejmuje w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Nabór do projektu odbywa się w turach. Przewidziano pięć takich. W roku 2021 planowany jest jeszcze jeden nabór w połowie roku. W 2022 roku odbędą się dwie tury naborów projektów.

Projekt „Włącznik innowacji społecznych” realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. Uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik

To top