Marszałkowskie stypendia dla najlepszych uczniów

To kolejna szansa na finansowe wsparcie dla tych, którzy rozpoczną naukę w zachodniopomorskich uczelniach. Aby starać się o comiesięczne, marszałkowskie środki wystarczy wysoka średnia ocen, dobre wyniki maturalne oraz osiągnięcia w olimpiadach. Wnioski można składać do 15 września 2021 r.

Chcemy utorować drogę młodym, zdolnym osobom i pomóc wejść w kolejny ważny etap w życiu, jakim jest studiowanie. Finansowe wsparcie ułatwi im start w tym obszarze, a uczelnie Pomorza Zachodniego zyskają dobrych studentów, którzy w przyszłości być może wejdą na nasz rynek pracy – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Stypendium ma zachęcić uzdolnioną młodzież do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim. Program obejmuje maksymalnie 30 nowych osób – absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zostaną wybrani przez pryzmat kryteriów osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych, średnich ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz średniego wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych. 500 zł wsparcia wypłacane będzie od października co miesiąc przez okres 1 roku akademickiego z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

O przyznanie stypendium mogą starać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie min. 80%. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci czy finaliści olimpiad.

Wnioski w sprawie przyznania wsparcia można składać do 15 września 2021 r. w kancelarii ogólnej lub w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także drogą pocztową z dopiskiem „Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego”.

Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku dostępne na stronie: https://bit.ly/3xRX5xq

Tegoroczny nabór to już czwarta szansa na otrzymanie edukacyjnego stypendium. Kwota jaką przeznaczono na ten cel do tej pory to ponad 400 tys. zł.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top