Marszałek Olgierd Geblewicz o równości i solidarności. Inauguracja Nagrody im. Pawła Adamowicza

Paweł Adamowicz miał wizję. Nie tylko odmienił Gdańsk, ale uczynił go miastem z perspektywą, w którym można swobodnie żyć. Jego wizja Gdańska oparta była wartościach wolności, solidarności i równości. Mam nadzieję, że nagroda Pawła Adamowicza pokaże, że wiele osób w całej Europie podąża jego śladami – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz na forum Europejskiego Komitetu Regionów podczas debaty na temat integracji migrantów i walki z radykalizacją postaw.

Debata odbyła się w ramach 143. sesji plenarnej EKR. Spotkanie (online) europejskich polityków i samorządowców prowadziła Ylva Johansson, unijna komisarz do spraw wewnętrznych. Temat migracji jest jednym z największych wyzwań Unii Europejskiej, m.in. w kontekście starzejących się społeczeństw i zmian rynku pracy. To właśnie pracownicy migrujący przeważają w kluczowych zawodach niewymagających wysokich kwalifikacji (opiekunowie osób starszych, kierowcy, pracownicy transportu, magazynów, zakładów przetwórstwa spożywczego). Według badań integracja migrantów stanowi kluczową kwestię dla rozwoju regionalnego i spójności społecznej. Szczególnie podczas panującej pandemii, kiedy tak ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że pomyślna integracja jest możliwa tylko wtedy, gdy migranci czują przynależność do większej społeczności. A kluczową rolę w polityce integracyjnej odgrywają samorządy lokalne i regionalne, zapewniając dostęp do rynku pracy, mieszkań, edukacji, opieki medycznej.

Podczas debaty odbyła się również inauguracja nagrody im. Pawła Adamowicza „za odwagę i wybitne zasługi w działalności na rzecz wolności, solidarności i równości”.

Paweł Adamowicz miał wizję. Nie tylko odmienił Gdańsk, ale uczynił go miastem z perspektywą, w którym można swobodnie żyć. Nie tylko przyciągał turystów, ale jego wizja Gdańska oparta była na wartościach. Na wartościach wolności, solidarności i równości. Zawsze to podkreślał. Mam nadzieję, że nagroda Pawła Adamowicza pokaże, że wiele osób w całej Europie podąża jego śladami – mówił na forum EKR marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zamordowany w styczniu 2019 r. prezydent Gdańska przez osiem lat uczestniczył w pracach Europejskiego Komitetu Regionów. Działał na rzecz solidarności, integracji migrantów i mniejszości, dialogu ze społeczeństwem obywatelskim oraz propagowania praw podstawowych. Aby uhonorować Jego spuściznę i zainspirować demokratycznie wybranych samorządowców, Europejski Komitet Regionów wraz z International Cities of Refuge Network (ICORN, Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia) ustanowiły nagrodę im. Pawła Adamowicza. Wyróżnienie adresowane jest do lokalnych podmiotów, które odważnie i konsekwentnie sprzeciwiają się przejawom nietolerancji, radykalizacji postaw, mowie nienawiści, represjom i ksenofobii.

Uczestnicząca w obradach EKR europosłanka Magdalena Adamowicz powiedziała, że ta nagroda jest symbolem tego, jak bardzo zależy nam na UE. Podkreśliła, że trzeba walczyć o równość i prawa każdego człowieka.

Przewodniczący EKR Apostolos Tzitzikostas podkreślił, że pamięć o prezydencie Pawle Adamowiczu i wartości, które reprezentował, są żywe i będą przyświecać działalności Europejskiego Komitetu Regionów.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top