Marszałek Olgierd Geblewicz na sesji EKR o odbudowie gospodarki i demokracji

Zorganizowaną w tym tygodniu sesję plenarną Europejskiego Komitetu Regionów zdominowały tematy pandemii, związanego z nią kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego, ale też zmieniającej się wizji Unii Europejskiej. – Odbudowa gospodarcza po pandemii będzie musiała iść w parze z odbudową demokratyczną. Zaufanie obywateli i przedsiębiorstw europejskich do sposobu podejmowania decyzji w Brukseli jest zachwiane. Musimy przywrócić to zaufanie – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W debacie wziął udział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Uczestnicy marcowej sesji plenarnej EKR dyskutowali przede wszystkim o COVID-19, dostępności i dystrybucji szczepionek w państwach Unii Europejskiej, częściowo zamkniętych granicach i związanych z tym problemach na obszarach przygranicznych takich jak Pomorze Zachodnie. Również w tym kontekście pojawiła się kwestia reprezentowania obywateli przez władze lokalne i regionalne.

Odbudowa gospodarcza po pandemii będzie musiała iść w parze z odbudową demokratyczną – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. – Zaufanie obywateli i przedsiębiorstw europejskich do sposobu podejmowania decyzji w Brukseli jest zachwiane. Musimy przywrócić to zaufanie. Aby odnieść sukces, powinniśmy zaangażować obywateli poza stolicami państw, a my, przywódcy regionalni i lokalni, jesteśmy dobrze przygotowani i gotowi do zapoczątkowania tej demokratycznej odbudowy.

Marszałek województwa postulował zwiększenie udziału władz lokalnych i regionalnych w realizacji wizji przyszłej Unii Europejskiej.

W zaktualizowanym demokratycznym modelu Europy nasi obywatele powinni być reprezentowani w Brukseli przez polityków europejskich, krajowych, ale także regionalnych i lokalnych. Patrząc na obecny poziom zaufania, dobrym pomysłem może być wzmocnienie szczebla regionalnego i lokalnego w procesie decyzyjnym – powiedział Olgierd Geblewicz. – Nasi obywatele powinni móc częściej przekazywać informacje zwrotne na temat naszej pracy – dodał.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego mówił również o zaangażowaniu samorządowców w europejskie plany odbudowy po pandemii. Nie tylko na etapie konsultacji.

Uważam, że powinniśmy wykorzystać nasze doświadczenie podczas wdrażania tych krajowych planów odbudowy, które są w trakcie realizacji. W nadchodzących latach moglibyśmy być bardzo wartościowymi partnerami w tym procesie – ocenił Olgierd Geblewicz.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił ważną rolę Europejskiego Komitetu Regionów, który przyczynia się do rozwoju Unii Europejskiej jako pośrednik pomiędzy obywatelami a instytucjami Unii Europejskiej. Dodał, że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w docieraniu do ludzi, zwłaszcza młodego pokolenia.

Charles Michel, mówiąc o pandemii COVID-19, zwrócił uwagę, że władze lokalne i regionalne były i są na pierwszej linii frontu, dbając o opiekę zdrowotną i lokalną infrastrukturę w niezwykle trudnych czasach.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli wszystkich państw członkowskich.\

Olgierd Geblewicz jest przewodniczącym frakcji EPP (Europejskiej Partii Ludowej) w Europejskim Komitecie Regionów. W EKR działa od 2011 roku; zasiada w dwóch komisjach: Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) oraz Zasobów Naturalnych (NAT).

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top