Marszałek Olgierd Geblewicz na forum EKR o walce z pandemią

– Na Pomorzu Zachodnim odpowiadamy za 13 szpitali regionalnych, a więc jesteśmy na pierwszej linii frontu. W pandemii doświadczyliśmy m.in. niedoboru środków ochronnych, któremu można zaradzić poprzez lepszą komunikację i współpracę transgraniczną – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz na forum Europejskiego Komitetu Regionów podczas konsultacji z przedstawicielami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG SANTE).

Europejski Komitet Regionów opiniuje rozporządzenie KE w sprawie transgranicznych zagrożeń zdrowia i wzmocnienia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Pakiet zmian w unijnym prawie to reakcja na załamanie bezpieczeństwa zdrowotnego spowodowane pandemią COVID-19. Podczas ubiegłorocznych spotkań na forum UE przyjęto szereg rekomendacji dotyczących m.in. usprawnienia zarządzania kryzysowego w Europie, zapewnienia podaży do produktów leczniczych i poprawy dostępu do danych dotyczących zdrowia.

Sprawozdawcą opinii EKR do wspomnianego na wstępie rozporządzenia jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W poniedziałek Olgierd Geblewicz uczestniczył w konsultacjach z przedstawicielami WHO oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG SANTE).

W opinii poprę wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską, ale podkreślimy stanowisko władz lokalnych i regionalnych w kwestii wzmocnienia współpracy transgranicznej – zapowiedział marszałek Olgierd Geblewicz. – Jest oczywiste, że dany kraj nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z kryzysem wywołanym przez pandemię. Potrzebujemy lepszej komunikacji i współdziałania ponad granicami – podkreślił Olgierd Geblewicz w czasie spotkania z Oxaną Domenti, Przedstawicielką Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przy Unii Europejskiej oraz Patricią Lamas Sanchez, specjalistką ds. stosunków zewnętrznych WHO w Brukseli.

Marszałek Geblewicz wyjaśnił, że w 19 z 27 państw członkowskich UE opieka zdrowotna jest zdecentralizowana, a zatem za jakość i dostępność usług medycznych odpowiadają miasta i regiony.

Na Pomorzu Zachodnim odpowiadamy za 13 szpitali regionalnych, a więc jesteśmy na pierwszej linii frontu. Doświadczyliśmy niedoboru między innymi środków ochronnych, któremu można zaradzić poprzez usprawnienie współpracy transgranicznej – ocenił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypomniał, że pochodzi z regionu liczącego blisko 1,7 mln mieszkańców, graniczącego z dwoma niemieckimi landami. Wspomniał również o ograniczeniach nałożonych przez władze krajowe w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa, co stanowiło wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej po obu stronach granicy. Decyzje były podejmowane przez różne państwa członkowskie bez koordynacji z sąsiednimi krajami i bez uwzględnienia stanowiska regionalnego.

To pokazuje, że potrzebujemy strategicznego europejskiego podejścia, które angażuje władze lokalne i regionalne przy opracowywaniu planów działania w sytuacjach kryzysowych – tłumaczył Olgierd Geblewicz.

W tym kontekście nawiązał do debaty z udziałem dr Hansa Henri P. Kluge, dyrektora regionalnego WHO na Europę, na temat kampanii szczepień COVID-19, oraz do planu działania podpisanego przez WHO i EKR w celu poprawy zdolności adaptacji regionalnych i lokalnych systemów opieki zdrowotnej. Określił ten dokument jako podstawę, na której obie strony będą rozwijać współpracę.

Podczas spotkania z Agnes Molnar, zastępczynią kierownika działu ds. bezpieczeństwa zdrowotnego i szczepień w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności KE, marszałek Olgierd Geblewicz rozmawiał m.in. o specjalnych szkoleniach dla pracowników służby zdrowia. Zaproponował też, by przedstawiciel Komitetu Regionów został włączony do organu doradczego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) jako stały obserwator. Wtedy miasta i regiony mogłyby dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą w celu skuteczniejszego reagowania.

Opinia, której sprawozdawcą jest Olgierd Geblewicz, będzie omawiana 22 marca 2021 r. na posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT), a przyjęcie dokumentu zaplanowanej jest podczas majowej sesji plenarnej EKR.

Marszałek Olgierd Geblewicz w Europejskim Komitecie Regionów działa od 2011 r. W styczniu został wybrany przewodniczącym frakcji EPP (Europejskiej Partii Ludowej) w EKR.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top