Czy marina w Kamieniu jest niegościnna? – list

Szanowni Państwo
Jako jedyny port jachtowy na pomorzu nie chce powiedzieć że w Polsce tak chronimy przyłącza elektryczne że zamykamy je na kłódki. Nie było by w tym może nic dziwnego gdyby nie to że sam muszę jeszcze za to zapłacić. Pozwoliłem sobie wykonać połączenia telefoniczne do kilku portów jachtowych na terenie kraju. Jakież było zdziwienie władz zarządów gdy mówiłem że w kamieniu pomorskim zamyka się gniazda prądowe na kłódki. ” czyli co żeglarze u was kradną prąd nie ma bosmanów którzy sprawują nadzór nad tym” W cywilizowanych portach opłat za pobór prądu odbywa się za pomocą  kart zbliżeniowych lub automatów wrzutowych. Dodatkowo prezes podobno przeprowadził konsultacje społeczne w sprawie wykonania zabezpieczenia przyłączy, tyle że każdy z armatorów mariny jest zdziwiony faktem zamknięcia przyłącza na kłódkę.
Pozwalam sobie przesłać na Państwa ręce moja odpowiedz do prezesa mariny kamień.
Nie bardzo wiem, z kim Pan konsultował tę decyzję i który to z rezydentów wyraził opinię aprobującą tak absurdalny pomysł – płacić jakiekolwiek dodatkowe opłaty z tytułu doposażenia lub zabezpieczenia infrastruktury portowej. W związku z tym pytam czy jak Pan jedzie do hotelu to musi Pan dopłacać do kosztów instalacji klimatyzacji albo jak Pan parkuje to dopłaca Pan do postawienia ogrodzenia i szlabanu?

Ani zawarta między nami umowa ani żaden przepis prawa nie zobowiązuje mnie do ponoszenia nakładów na budowę czy wyposażenie mariny niebędące moją własnością. Koszty funkcjonowania Spółki powinny być tak skalkulowane by przychody pokrywały niezbędne koszty w tym koszty wyposażenia Mariny.

Informuję Pana, że Nie wyrażam zgody na taką politykę Mariny.  Na pewno nie będę dokonywał, jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu eksploatacji nabrzeża portowego. Jedyne opłaty, które może Pan pobierać od osób korzystających z usług Mariny wynikają bezpośrednio z Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski spółka z o.o.

Tym samym proszę nie przysyłać do mnie faktur za wyposażenie mariny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *