Kynoterapia realizowana przez podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim w ramach projektu pn. ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’

Zajęcia z zakresu Kynoterapii są realizowane w ramach projektu pn ,,Prowadzenie rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w różnych typach placówek’’ Szansa- Rozwój- Niezależność konkurs nr 1/2018 – zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia.

Kynoterapia to terapia, która odbywa się z udziałem wyselekcjonowanych i odpowiednio przygotowanych psów. Ma charakter grupowy, w wymiarze 30 minut tygodniowo na każdą grupę. Jest jedną z naturalnych form wspierających rehabilitację ruchową oraz psychoterapię niepełnosprawnego dziecka. Obecność psa pomaga w budowaniu przyjaznego kontaktu z dzieckiem  i jednocześnie pozwala mu zaspokoić instynktowne potrzeby dotyku, przyjemności, ciepła.

Podczas zajęć kynoterapii nasi podopieczni wykonują wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć ich wszechstronnemu rozwojowi. Są one okazją do zachęcania dziecka do wykonywania ćwiczeń, które w innej sytuacji są dla niego często uciążliwe. Zajęcia z udziałem psa przynoszą skutek terapeutyczny właśnie poprzez ,,bezpośredni’’ kontakt. Wydając komendy psu podopieczni wzbogacają zasób wiedzy, wzmacniają poczucie sprawczości podnosząc tym samym samoocenę. Beneficjentów z powodu różnych form niepełnosprawności, bardzo często charakteryzuje osłabiona reakcja z otaczającym światem. Terapia kontaktowa, której pośrednikiem może być odpowiednio przygotowany pies i jego przewodnik, sprzyja nawiązywaniu relacji ze światem. Przede wszystkim w wymiarze emocjonalno- społecznym.

Koordynator projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To top