02-11-2018 » Kamień Pomorski

Kwesta na kamieńskim cmentarzu

W Dzień Wszystkich Świętych odbyła się „Kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim” zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Kwesta została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zarejestrowana i zamieszczona w portalu zbiórek publicznych pod numerem 2018/4468/OR.

Wczorajsza kwesta była czwartą tego typu zorganizowaną przez TMZK w naszym mieście. W tym roku, dzięki ofiarności i życzliwości osób odwiedzających kamieński cmentarz, zabraliśmy rekordową kwotę 5 716,86 zł oraz 10,10 euro. Po przewalutowaniu uzyskaliśmy łącznie 5 757,39 zł, które wpłacone zostały na konto organizatora zbiórki.

Za uzyskane środki planujemy wykonanie drugiego etapu prac i ukończenie nagrobka w miejscu wiecznego spoczynku mieszkańców naszego miasta, których szczątki (odkryte podczas prac archeologicznych na tzw. Kwartale Dominikańskim) ekshumowano na kamieński cmentarz.

Dziękujemy naszym wolontariuszom, którzy zbierali datki – słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim – Państwu: Elżbiecie i Wiesławowi Chmielom, Bożenie i Henryce Kwiatkowskim, Stanisławie Marciniak, Zofii Nachumeniuk, Grażynie Paś, Danucie Sikorze, Jerzemu Sitarskiemu, Arturowi Świebodzie i Marii Żur, a także Państwu – Kindze Bęgowskiej, Bożenie Muńdziakiewicz i Stanisławowi Salankowi.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem mieszkańców naszego miasta i pozostałych osób odwiedzających w Dzień Wszystkich Świętych kamieński cmentarz za tak hojne wspomożenie naszej akcji. Bez Państwa nie byłoby czwartkowej  kwesty!

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *