08-02-2021 » Kamień Pomorski

Konsultacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 dla woj. zachodniopomorskiego.

Pomorze Zachodnie walczy o równy rozwój całego kraju

Przed regionami nowa perspektywa finansowa i nowe wyzwania. Dla Pomorza Zachodniego została przewidziana kwota 1,3 mld euro. We wtorek, 9 lutego br. odbędą się konsultacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 dla województwa zachodniopomorskiego. Marszałek Olgierd Geblewicz zapowiada, że będzie zabiegał o dodatkowe środki na rozwój obszarów wykluczonych. – Musimy wspólnie wywalczyć dodatkowe pieniądze dla naszego regionu, abyśmy mogli wyrównywać szanse. Wszyscy mieszkańcy Polski są równi – zapowiada

W całym kraju odbywają się konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Mowa łącznie o 76 miliardach euro. Projekt dokumentu przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W nowej perspektywie finansowej dla Pomorza Zachodniego przewidziana jest kwota 1,3 miliarda euro na realizację programu regionalnego. Województwo – mimo niekorzystnych warunków rozwojowych części obszarów zagrożonych wykluczeniem, a więc głównie gmin popegeerowskich – nie jest brane pod uwagę w podziale specjalnych funduszy UE, które już od trzech perspektyw służą rozwojowi pięciu województw Polski Wschodniej. Co zaskakujące, ministerialny projekt Umowy Partnerstwa, przewiduje objęcie wsparciem z programu dla Polski Wschodniej części Mazowsza (wyższy produkt krajowy brutto niż na Pomorzu Zachodnim).

Rozpoczynamy końcową fazę negocjacji funduszy Unii Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Jesteśmy w kluczowym momencie, kiedy negocjujemy z polskim rządem dodatkową pulę dla rozwoju obszarów wykluczonych, nazywanych przez nas często obszarami popegeerowskimi. Miejsca wykluczone nie z własnej winy, potrzebują dodatkowych bodźców rozwojowych. Musimy wspólnie wywalczyć należne nam dodatkowe pieniądze dla naszego regionu, abyśmy mogli wyrównywać szanse. Wszyscy mieszkańcy Polski są równi – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Marszałek Geblewicz zwrócił się z apelem do samorządowców, przedstawicieli świata gospodarki, organizacji pozarządowych i samorządowych o wspólną walkę o dodatkowe 800 milionów euro na równy rozwój wszystkich gmin na Pomorzu Zachodnim (https://youtu.be/YjRW5VXNqFk)

Marszałek Olgierd Geblewicz apeluje o wspólną walkę o dodatkowe miliardy zł dla #PomorzeZachodnie – YouTube

Dodatkowe fundusze mają pomóc w kontynuacji już podjętych – oraz co warto podkreślić dobrze ocenianych przez stronę rządową, jak i europejską – działań w gminach dotkniętych problemami spowodowanymi w dużej mierze likwidacją PGR-ów. To m.in.: kreowanie nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury transportowej i społecznej, szkolnictwa zawodowego w Specjalnej Strefie Włączenia. Obecnie testowane jest wprowadzenie transportu publicznego na życzenie.

Środki, o które walczy Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej miałyby pochodzić z niepodzielonej jeszcze między regiony kwoty 7,1 miliarda euro.

Konsultacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 dla Województwa Zachodniopomorskiego odbędą się we wtorek, 9 lutego 2021 r. o godz. 11. Spotkanie można będzie obserwować na kanale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na YouTube.  Przewidziana jest – obok wystąpień strony rządowej – prezentacja Samorządu Województwa, która będzie obejmować regionalne plany i oczekiwania względem nowej perspektywy UE.

Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy województw odbędą się formalne negocjacje programów i Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską. W nowej perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw.

Więcej szczegółów o uruchomionych konsultacjach społecznych projektu UP znajduje się pod tym linkiem w serwisie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-co-zainwestujemy-fundusze-europejskie-rozpoczynamy-konsultacje-umowy-partnerstwa

Sam dokument dostępny jest natomiast pod następującym adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97649/projekt_UP_do_konsultacji.pdf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *