Konsultacje społeczne ws. projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Gminy Kamień Pomorski

Konsultacje społeczne ws. projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Gminy Kamień Pomorski z sektorem pozarządowym.

26 października br. zgodnie z Zarządzeniem nr 181/15 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 21 października 2015 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje potrwają do 6 listopada. W konsultacjach uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Kamień Pomorski.
Poza tradycyjnym składaniem opinii i uwag na piśmie drogą pocztową lub elektroniczną, a także osobiście w sekretariacie urzędu, dodatkową formą konsultacji będzie także otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 3 listopada br. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
W załączeniu przesyłamy Państwu tekst zarządzenia burmistrza w sprawie konsultacji, projekt konsultowanej uchwały oraz wzór formularza, na którym można zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *