Konkurs dla małych i dużych organizacji pozarządowych  

Można pochwalić się swoimi najlepszymi inicjatywami i projektami zrealizowanymi w ubiegłym roku. Wystartował konkurs marszałka dla organizacji pozarządowych „Zachodniopomorski Lider NGO 2020”. Zwycięskie stowarzyszenia i fundacje otrzymają statuetkę i nagrody finansowe.

–  Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Pomorze Zachodnie jest regionem otwartym na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Tym konkursem chcemy doceniać najciekawsze inicjatywy i przedsięwzięcia zachodniopomorskich stowarzyszeń oraz fundacji – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W konkursie zostanie wyłoniona jedna nagroda główna – najlepsza inicjatywa zrealizowana w roku kalendarzowym 2019. Dwie kolejne kategorie będą miały charakter szczególny. Osobno oceniane będą inicjatywy zgłaszane przez organizacje z budżetem, który nie przekroczył 25 tys. zł oraz z krótszym stażem, czyli zarejestrowane w latach 2018–2019.

Zwycięskie organizacje wybierze komisja konkursu, składająca się z przedstawicieli Samorządu  Województwa Zachodniopomorskiego, Pracowni Pozarządowej, laureatów z roku 2019, organizacji pozarządowych oraz zespołów wspólnych działających przy Urzędzie Marszałkowskim.

Nagrodzone organizacje otrzymają nagrody finansowe od 700 zł do 1300 zł oraz statuetki.

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy, które były realizowane przez organizacje (lub oddziały terenowe organizacji), mające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz były realizowane na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Wszelkie informacje nt. zasad konkursu znajdują się w regulaminie.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 16 października 2020 r. (decyduje data wpływu). Dokumenty przyjmuje Pracownia Pozarządowa –  organizacja odpowiedzialna jest za przeprowadzenie konkursu. Szczegóły znajdują się na stronie: https://pracowniapozarzadowa.pl/

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie.

W gronie ubiegłorocznych zwycięzców znalazła się Fundacja Las Sztuki nagrodzona za inicjatywę Eksperymentalne Place Zabaw w Szczecinie. Nagrodzono także Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF za realizację filmu historycznego „Żelazny Legenda Wileńskiej Partyzantki” i Fundację Zachodnia za kampanię „Nawet Dziecko to Potrafi”.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

To top