Kolejne podejście do Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. – Czy Pomorze Zachodnie znów pozostanie bez wsparcia?  

Zachodniopomorskie po raz kolejny walczy o wsparcie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. To środki na potrzebną modernizację bazy lokalowej filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, m.in. w Drawsku Pom., Koszalinie, Sławnie, Pyrzycach, Darłowie. Województwo chce też  poprawić warunki diagnostyki i leczenia w oddziałach pulmonologicznych i leczenia chorób płuc w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Będzie też starać się o wsparcie w zakupie 10 pociągów wykorzystywanych do obsługi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Do tej pory Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ubiegał się o dofinansowanie 31 zadań inwestycyjnych, opiewających łącznie na ponad 736,5 miliona złotych. Niestety, mimo dobrze złożonych wniosków oraz ważnych projektów, nie otrzymaliśmy ani złotówki wsparcia. Odrzucono wszystkie wnioski dotyczące inwestycji zarówno na drogach wojewódzkich oraz regionalnych trasach rowerowych, jak i dotyczących projektów społecznych, kulturalnych i zdrowotnych. Środków zabrakło np. na zakup 15 w pełni wyposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną ambulansów dla WSPR w Szczecinie.

Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z czterech regionów, które nie uzyskały wsparcia na jakiekolwiek zadanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Nawet już się nie dziwię, że w pierwszym naborze najwięcej środków otrzymało Podkarpackie. Po raz kolejny okazało się, że samorządowcy, którzy są z innej opcji politycznej niż Prawo i Sprawiedliwość oraz nie sprzyjają władzy, pozostali bez jakiegokolwiek wsparcia. Będziemy jednak o te środki po raz kolejny zabiegać, ponieważ walczymy o dobre i potrzebne projekty dla Pomorza Zachodniego  – wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych od 10 do 28 grudnia 2020 r. trwa kolejny nabór z alokacją 1,65 miliarda złotych. Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie trzy wnioski.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ponownie ubiega się o finansowanie wsparcie dla inwestycji:

  1. Poprawa warunków diagnostyki i leczenia w oddziałach pulmonologicznych i leczenia chorób płuc w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury SP WSZ w Szczecinie poprzez modernizację budynków i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do działań związanych z zwalczaniem i leczeniem skutków wywołanych COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi.

Inwestycja polegać będzie na :

– przebudowie skrzydła zachodniego starej części budynku głównego oraz części budynku administracyjno-gospodarczego szpitala wraz z przebudową łącznika na potrzeby Oddziałów Pulmonologii i Gruźlicy, Oddziału Wewnętrznego oraz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11

– dostosowaniu budynku Zakładu Diagnostyki Medycznej wraz z zakupem oraz przeniesieniem wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego w SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4.

Wnioskowana kwota: 82 000 000 zł

  1. Modernizacja bazy lokalowej filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, budowa, remont i modernizacja bazy lokalowej filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, m.in. filii w: Drawsku Pom., Koszalinie, Sławnie, Pyrzycach, Darłowie.  Inwestycja ma na celu zapewnienie wyspecjalizowanej i odpowiadającej potrzebom społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego infrastruktury ochrony zdrowia. Wnioskowanych środków:18 000 000 zł
  2. Zakup 10 dwunapędowych pojazdów do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich, które umożliwią włączenie pociągów obsługujących obszary szczególnego wykluczenia w sieć Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wnioskowana kwota 200 000 000 zł

Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z czterech województw (obok Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego i Wielkopolskiego), które do tej pory nie uzyskały wsparcia na jakiekolwiek zadanie inwestycyjne z RFIL.

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

To top