Kluczowy dla Kamienia Pomorskiego program. Gmina będzie walczyć ze smogiem

Czystsze powietrze, poprawa jakości życia i zdrowia. Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego stają przed szansą wymiany starych kotłów i ocieplenia swoich domów. Na ten cel trafi do gminy ponad 2,3 mln zł dofinansowania z Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. W poniedziałek, 16 marca 2020 r. marszałek Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Stanisław Kuryłło zawarli umowy o dofinansowanie. Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Zielone światło, ruszamy!

Możliwość wprowadzenia pilotażowego programu antysmogowego ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to wynik pozytywnie zakończonych w lipcu 2018 r.  negocjacji z Komisją Europejską. Wcześniej takiej możliwości nie było.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy rusza pełną parą. Przedsięwzięcie to przykład, że wspólnie z samorządami można tworzyć skuteczne partnerstwo. To projekt parasolowy, jeden z nielicznych w Polsce, ale wierzę, że z miesiąca na miesiąc będzie rozwijał się. Nie czekamy na działania innych instytucji. Sami zdecydowaliśmy, zorganizowaliśmy i wdrażamy inicjatywę, która pozwoli nam poprawić stan powietrza w regionie. Co prawda jego jakość jest na Pomorzu Zachodnim lepsza niż w innych polskich regionach, ale mamy aspiracje, by czerpać wzory z państw Europy Zachodniej, ze Skandynawii. Duże pokłony dla tych samorządów, które zdecydowały się na złożenie aplikacji i sięgnięcie po unijne wsparcie w walce o czyste powietrze. Z pewnością to wyzwanie nie na jeden rok, a na kilka lat. Dlatego cieszę się, że udało się nam zachęcić lokalnych włodarzy gmin i miast do działań antysmogowych – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie, po rozstrzygnięciu konkursów przez Urząd Marszałkowski, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Według ostrożnych szacunków, to efekt porównywalny do posadzenia ponad 2 tys. drzew.

Budżet pilotażowego Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Gminy starały się o dotacje pozwalające likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą (działanie 2.14) oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych (działanie 2.15).

Gmina uzdrowiskowa nie ma wyboru

Gmina Kamień Pomorski otrzymała dotacje z dwóch działań przewidzianych w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym.

To dla Kamienia Pomorskiego, ze względu na uzdrowiskowy status miasta, kluczowy program. Ważny dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Dziś jako jeden z nielicznych samorządów na terenie województwa zachodniopomorskiego, możemy pochwalić się zadowalającą jakością powietrza. Jestem przekonany, że Zachodniopomorski Program Antysmogowy pomoże nam podtrzymać obecny poziom, ale i poprawi sytuację. Mam nadzieję, że będziemy jednym z miast na terenie kraju, które w przyszłości będzie chwalić się czystym powietrzem – mówi burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło.

Dzięki eurofunduszom gmina planuje udzielić 50 grantów mieszkańcom na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz likwidację pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie go innym źródłem ciepła. Zostanie wykonanych także 80 audytów energetycznych. Na ten cel otrzyma prawie 2 mln zł dofinansowania.

Ponadto gmina planuje udzielanie wsparcia mieszkańcom z przeznaczeniem na wymianę pieców w 60 budynkach lub lokalach terenie gminy. Szczegóły dotyczące tych działań będą dostępne na stronie gminy.

Działania antysmogowe w regionie

Łącznie, dzięki realizacji 39 projektów dofinansowanych kwotą 34 mln zł, w regionie zostanie wymienionych 2511 źródeł ciepła i zostanie przeprowadzona termomodernizacja 433 budynków. Szacuje się, że całościowy spadek emisji CO wyniesie 14 342 ton. Budżet pilotażowego Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

  • Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii. W ramach ogłoszonego naboru złożone zostały 73 wnioski aplikacyjne. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania skierowano 25 projektów na kwotę 15 197 054,00 zł.

  • Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. W ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. W ramach naboru złożono 63 wnioski aplikacyjne. Na podstawie przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało skierowanych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 18 324 040,00 PLN.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy obecny jest już m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Świnoujściu, Wolinie, Kołobrzegu, Międzyzdrojach czy Goleniowie.

Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego

To top