Klasyczne Wtorki w Parku Chopina -Duet Claro De Luna

24 sierpnia w Parku Chopina odbył się kolejny koncert z cyklu Klasyczne Wtorki. Swoim wspaniałym występem zaszczycili nas znakomici artyści Duetu Claro De Luna.

Duet Claro de Luna to duet fortepianowo-skrzypcowy. Zespół tworzą – Alicja Gutowska-Martinez – pianistka oraz Daniel Martinez-Gomez – skrzypek. Artyści koncertują wspólnie od 2014 roku, występując zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Alicja Gutowska-Martinez swoją przygodę z muzyką rozpoczęła w wieku 7 lat w Państwowej Szkole Muzycznej w Będzinie, następnie kontynuowała ją w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bytomiu. Obecnie jest studentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu dr. adt. Huberta Salwarowskiego. Uczestniczyła w wielu przesłuchaniach i konkurach fortepianowych. Swoje zdolności rozwijała także uczestnicząc kilkukrotnie w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Pianistycznych we Wrocławiu, przeznaczonych dla wybitnie utalentowanych młodych pianistów.

Artystka prowadzi aktywną działalność koncertową. Występuje zarówno jako solistka, jak i kameralistka. Koncertowała m.in. w Filharmonii Wrocławskiej, w Dworku Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, wielu miastach i za granicą. Pianistka posiada szeroki repertuar obejmujący utwory od baroku po muzykę XX i XXI wieku.

Alicja zajmuje się także promowaniem muzyki w Zagłębiu. W 2014 roku współpracowała jako pianistka z Muzeum Zagłębia w Będzinie, a w 2015 roku zajmowała się prowadzeniem koncertów w ramach I Zagłębiowskiego Festiwalu Organowego. Pianistka za swoje osiągnięcia artystyczne kilkakrotnie otrzymała stypendium Powiatu Będzińskiego.

Daniel Martínez Gómez muzyczną edukację rozpoczął w Szkole Muzycznej w Lliri (Hiszpnia), następnie kontynuował naukę w Konserwatorium Muzycznym w Lliri w klasie skrzypiec i fortepianu, a w 2012 ukończył Wyższe Konserwatorium Muzyczne w Walencji, gdzie studiował grę na skrzypcach oraz kompozycję. Dzięki trzykrotnemu wygraniu prestiżowego konkursu organizowanego przez Instytut Muzyki w Walencji, odbywal staż artystyczny na Akademii Muzycznej w Krakowie (2013) oraz na Akademii Muzycznej w Katowicach (2014, 2015).

Daniel jest laureatem konkursów skrzypcowych, pianistycznych oraz konkursów w dziedzinie kompozycji. Jego dzieła zostały wydane przez hiszpańskiego wydawcę „Tot per l’Aire” oraz nagrane w Konserwatorium Muzycznym w Lliri. Daniel jest również autorem muzyki do kilku filmów.

Daniel Martínez Gómez prowadzi aktywną działalność koncertową. Występował solo, kameralnie i jako członek orkiestry na całym świecie, m.in. na Kubie, w Hiszpanii, w Polsce i na Malcie.

W repertuarze koncertu były utwory:

G.Faure – „Après un rêve”

W.Kazanecki – Walc „Noce i dnie”

J.S.Bach – Siciliana

W. Kilar – Walc ”Trędowata”

F.Schubert – Ave Maria

F.Kreizler – ”Cierpienia miłosne”

J.Brahms – Taniec węgierski nr 2

N.Rota – „Ojciec chrzestny”

A.Kurylewicz – „Polskie drogi” 

V.Monti – Czardasz

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

www.mdkmiedzyzdroje.com

www.facebook.com/mdkmiedzyzdroje

 

 

To top