Kierunek OZE. Znamy młodych laureatów marszałkowskiego konkursu

Zwycięskie projekty z Łobza, Stargardu i Szczecina.
Zwycięskie projekty z Łobza, Stargardu i Szczecina.
Stanowisko do badania właściwości turbin, laboratorium połączone z rzeczywistą instalacją słoneczną oraz makieta z turbinami wiatrowymi – to trzy zwycięskie projekty uczniów zachodniopomorskich szkół technicznych w konkursie „Nowe stanowisko badawcze OZE w laboratorium szkoły”. Jego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Chcemy rozwijać wśród młodzieży kreatywne myślenie, pogłębiać ich wiedzę dotyczącą ekologii i ochrony środowiska, zwłaszcza odnawialnych źródeł energii. Ważne jest także kształtowanie ich proekologicznych postaw i budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne województwa zachodniopomorskiego – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Zadaniem uczniów było przygotowanie projektu nowego stanowiska badawczego, dotyczącego odnawialnych źródeł energii w laboratorium szkoły. Zgłoszenia zawierały projekt graficzny stanowiska, jego opis i kosztorys wykonania budowy, a także opis badań, które mogą być przeprowadzane na stanowisku oraz wskazanie ich oryginalność, kreatywności i innowacyjności.
W Konkursie wzięły udział trzy szkoły: Zespół Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M. T.  Hubera w Szczecinie,  Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie oraz Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie.
I miejsce zajął projekt Damiana Felkela i Maksymiliana Wegnera z Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie. Laureaci zaproponowali stanowisko do badania właściwości turbin pionowych i poziomych różnych typów w skali mini oraz mikro. W laboratorium badawczym w tunelu aerodynamicznym mają być osadzone dwie turbiny wiatrowe – pozioma i pionowa z wymiennymi elementami wirnika obu turbin. Stanowisko ma składać się z elementów związanych z generowaniem sztucznego wiatru, pracą turbiny oraz magazynowaniem energii. Dodatkowo w skład laboratorium wchodzić będzie komputer z oprogramowaniem do modelowania 3D oraz przeprowadzania symulacji działania projektowanych turbin wiatrowych i drukarka 3D do wytwarzania prototypów wirników.
Laboratorium połączone z rzeczywistą instalacją słoneczną to projekt uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie: Piotra Udzika i Piotra Brudło, który zajął II miejsce. Zakłada on zastosowanie ośmiu paneli na konstrukcji ruchomej. Do badań i ćwiczeń wykorzystywana będzie platforma administracji panelami firmy SolarEdge. Zaplanowane stanowisko pozwoli na ocenę pracy (ilości wyprodukowanej energii) przez poszczególne panele.
Na podium znalazł się również projekt Szymona Kaniewskiego, Jakuba Brzóski i Przemysława Górczyńskiego z Zespołu Szkół w Łobzie: makieta, na której zainstalowano dwa modele turbin wiatrowych oraz model młyna wodnego. Na stanowisku badane będzie napięcie wytwarzane przez każdą z turbin jak i napięcie wytwarzane przez generator młyna. Badanie to pozwoli ocenić wydajność turbin.
Za wyłonione trzy zwycięskie projekty uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Do ich szkół natomiast trafiły nagrody pieniężne (500,1000 i 1500 zł), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do laboratorium badawczego szkoły. Laureaci nagrody odebrali w Szczecinie 6 lutego br. z rąk Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Bańkowskiej.
Pomorze Zachodnie, to od lat świetne miejsce do rozwoju tego sektora energetyki i biznesu. Produkowana w zachodniopomorskiem energia ze źródeł odnawialnych mogłaby zaspokoić regionalną konsumpcję w prawie 80%. To efekt ponad 200 instalacji OZE o łącznej mocy 1,6 GW. Region jest krajowym liderem w produkcji energetyki wiatrowej (1,49 GW i 25% udziału w produkcji krajowej). Tu są produkowane m.in. łopaty do turbin wiatrowych (LM Wind Power), elektronika (KK Wind Solutions), gondole i spinery (Jupiter Group) fundament do wiatraków morskich (ST3), a także panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne (m.in. SELFA i Kospel).

 

To top