„Kiedy kończy się koszmar wojny, ale zaczynają się inne problemy”: Potrzebne działania ratunkowe dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością

Potrzebne są pilne działania ratunkowe pozwalające godnie przeżyć najbliższe miesiące przez dzieci i osoby z niepełnosprawnością, które przed wojną szukają schronienia w Polsce. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zwraca się w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Wskazuje największe problemy i oferuje gotowość wraz z innymi samorządowcami do zaangażowania się w opracowanie systemu wsparcia.

Do Polski, w tym także do województwa zachodniopomorskiego, przybywają grupy dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków dla osób z niepełnosprawnością, domów pomocy społecznej czy zakładów opiekuńczych. Są to osoby dotknięte upośledzeniem fizycznym czy psychicznym, które nie mają najmniejszych szans na usamodzielnienie życiowe.

Przyjeżdżają skrajnie wyczerpane, bezbronne, odwodnione, wymagające natychmiastowej pomocy i rehabilitacji. I taką pomoc dzięki ogromnemu wsparciu wolontariuszy, organizacji pozarządowych, otwartości samorządów i osób prywatnych otrzymują. Są to jednak działania krótkoterminowe, a skala wyzwań jest ogromna. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zwraca się w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego, prosząc o szybkie wypracowanie systemu wsparcia.

Zwracam się z pilną prośbą do Pana Premiera, by jak najszybciej, także w porozumieniu z Komisją Europejską, wypracować system wsparcia osób z placówek całodobowych, w czasie ich pobytu
w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy osób całkowicie zależnych, najbardziej poszkodowanych wojną, bezbronnych, nierozumiejących sytuacji politycznej. Nie sposób ich rozdzielać, zmieniać system pracy, skoro wszyscy liczymy, że za kilka miesięcy będą mogli powrócić do swojej ojczyzny
– pisze Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Marszałek województwa wskazuje też na największe wyzwania, przed którymi stoją samorządy:

Skala wyzwań w opiece nad dużą grupą osób z niepełnosprawnościami umysłowymi jest ogromna.

Pierwszy problem, jak utrzymać takie osoby, skoro stawki jednostkowe na uchodźców (zmniejszone zostały do 40 zł za osobę na dobę) nie odzwierciedlają poziomu kosztów, jakie są niezbędne do zabezpieczenia podstawowych potrzeb zakwaterowania i wyżywienia. Nie uwzględniają one w najmniejszym stopniu kosztów opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, leków czy specjalnego żywienia i zabezpieczenia medycznego. Przykładowy średni koszt pobytu dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej to 9.000 zł miesięcznie i koszt ten pokrywany jest przez powiat, z którego dziecko pochodzi.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz zwraca też uwagę na potrzebę pilnego uregulowania statusu prawnego tych osób oraz zapewnienia finansowania ich pobytu w profesjonalnych placówkach.

Wyrażam gotowość do zaangażowania się, wraz z innymi samorządami, w opracowanie systemu wsparcia i pomocy grup o szczególnych potrzebach, z terenów objętych działaniami wojennymi – dodaje marszałek Olgierd Geblewicz.

Biuro Prasowe

Emilia Wolf

To top