Kamieńskie obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja, przypadała 225. rocznica uchwalenia Konstytucji Pierwszej RP. Właściwie była to Ustawa Rządowa z dnia 3 maja.

Była to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Z tej ważnej dla Polski okazji, w Kamieniu Pomorskim, w tym dniu odbyły się uroczystości, które rozpoczęła msza św. sprawowana w intencji Ojczyzny.

Następnie przeniesiono się na dziedziniec Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, gdzie po przedstawieniu przez uczennice ZSP rysu historycznego tego wydarzenia oraz krótkim przemówieniu Starosty Powiatu Kamieńskiego, Józefa Malca, liczne delegacje, w tym: władz gmin Golczewo, Świerzno oraz Kamień Pomorski, a także kilku instytucji, służb mundurowych oraz szkół, złożyły pod pomnikiem ks Stanisława Staszica symboliczne wiązanki kwiatów.

Piękna pogoda towarzyszyła tym uroczystościom, które na dziedzińcu kamieńskiego ZSP odbyły się po raz dziesiąty z rzędu. Szkoda tylko, że mieszkańcy miasta nie popisali się i po prostu nie uczestniczyli w obchodach. Zapewne tę ważną dla naszego kraju datę świętują w swój inny sposób. Jak choćby w swoim gronie i przy modnym od kilku lat grillu.

Rys historyczny:

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką – spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej.

Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch jej współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Konstytucja obowiązywała przez 14. miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

Miwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *