Kajakowy Eko Patrol, Trzcińskie Spotkania z Historią 2019 i szczecińska jadłodzielnia docenione!

Fundacja Droga Lotha, Stowarzyszenie Wywrotka oraz Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin  zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu „Zachodniopomorski Lider NGO 2020”. Organizacje nagrodzono za realizację ciekawych inicjatyw w minionym roku.  Przyznano też wyróżnienia dla NGO’sów ze Szczecina, Koszalina, Złocieńca, Czaplinka czy Kosina (gm. Przelewice).„Zachodniopomorski Lider NGO 2020” to konkurs marszałka województwa skierowany do organizacji pozarządowych z regionu. Jego głównym celem  jest wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez NGO’sy. W tej edycji o zwycięstwo walczyło 60 projektów.

– Pomorze Zachodnie to przede wszystkim aktywni ludzie, często zrzeszeni w organizacjach pozarządowych. Pomagają nam troczyć się o najsłabszych, przepiękną przyrodę, tożsamość, historię. Bardzo serdecznie dziękuję wolontariuszom, aktywistom, społecznikom, którzy realizują swoje projekty i inicjatywy – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Kapituła konkursu, składająca się z przedstawicieli: Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pracowni Pozarządowej, Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i Urzędu Marszałkowskiego wybrała laureatów w trzech kategoriach:

  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019;
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację zarejestrowaną w latach 2018–2019;
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację, której budżet za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł;

Laureaci i wyróżnieni otrzymali statuetki przygotowane przez prof. Jerzego Lipczyńskiego i nagrody finansowe od 500 do 1300 zł.

Kategoria I – Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019:
Laureat – Fundacja Droga Lotha – za inicjatywa ,,Trzcińskie Spotkania z Historią 2019”Wydarzenie historyczne, podczas którego miłośnicy historii – odtwórcy, rekonstruktorzy, rzemieślnicy zaprezentowali dawne rzemiosła. Odbyły się pokazy walk, pokazy artyleryjskie i zaprezentowano działanie machin oblężniczych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 rekonstruktorów i odtwórców, dziesiątki wolontariuszy, blisko 800 osób z regionu i kraju odwiedziło imprezę. Wydarzenie przyczyniło się do rozwoju turystyki w regionie w kontekście zwrócenia uwagi na specyficzną tematykę podczas spędzania czasu wolnego.

W tej kategorii wyróżnienia przyznano: Kamienica 1 – Fundacji Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia (StartujeMY – głosujeMY – głosowanie w ramach programu „Lechstarter”),  Fundacji Zastopuj (Prowadzenie Domu Ojca – placówki readaptacyjnej), Stowarzyszeniu Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” (Śródmiejskie mozaiki), Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym (Pod górkę do zdrowia).

Kategoria II – Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację zarejestrowaną w latach 2018–2019
Laureat – Stowarzyszenie Wywrotka – inicjatywa ,,Kajakowy Eko Patrol”Kajakowy Eko Patrol to pierwsza w Szczecinie i akcja sprzątania akwenów wodnych na kajakach, w której udział mogła wziąć każda pełnoletnia osoba. W 2019 r. Stowarzyszenie Wywrotka zorganizowało pierwsze pięć Kajakowych Eko Patroli, dzięki którym wyłowiono kilka ton śmieci. Organizatorom udaje się zachęcać mieszkańców w różnym wieku do aktywności, promować inicjatywę w mediach nawet ogólnopolskich, a także rozwijać akcję przy współpracy z instytucjami i partnerami z sektora biznesu.

W tej kategorii wyróżnienia przyznano: Fundacji Pracownia Pomysłów (Wolontariat osób z niepełnosprawnością intelektualną), Fundacji Badań Społecznych Open Minded Group (Depresja bez tajemnic), Fundacji Magia Serca (Pomoc Podopiecznym Fundacji), Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Tempelburg (Rewitalizacja Cmentarza Ewangelickiego w Miłkowie).

Kategoria III – Zachodniopomorski Lider NGO 2020 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2019 przez organizację, której budżet za rok 2019 nie przekroczył 25.000 zł
Laureat – Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin – inicjatywa ,,Ratuję – nie marnuję!”Inicjatywa, która promuje ideę foodsharingu, czyli niemarnowania żywności i dzielenia się nią z potrzebującymi osobami. Działalność Stowarzyszenia Jadłodzielnia przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej, zaangażowania szeregu wolontariuszy do opieki nad miejscami wymiany żywności, a także promocji idei ,,less waste”, dzięki której każdy z nas uczy się jak wdrażać ekologiczne rozwiązania w codziennym życiu.

W tej kategorii wyróżnienia przyznano: Stowarzyszeniu Otwarte Okno (Historia polskiego żołnierza, dawniej i dziś” – spotkania edukacyjno-wychowawcze dzieci i młodzieży powiatu pyrzyckiego), Stowarzyszeniu ToTu – Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku („Drzwi do wyobraźni”- Trzecia Edycja Imienin Ulicy Studziennej w Czaplinku).

Konkurs współorganizują Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i koszalińska Pracownia Pozarządowa.Konkurs rozstał rozstrzygnięty po raz trzeci.

 

To top