Jutro sesja Rady Miejskiej w Kamieniu – co będzie się działo?

W porządku obrad jutrzejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. miejscowości objętych farmami wiatraków) oraz omówienie bieżącej działalności i ocena działań gminnej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.

Na wyjaśnienie sytuacji w tej gminnej spółce czeka bardzo wielu mieszkańców. Czy otrzymają wyczerpującą odpowiedź na nurtujące ich pytania. Tego nie wie nikt. Ale w świetle informacji, do jakich udało się naszej redakcji dotrzeć, mam co do tego duże wątpliwości.

Wyjaśnienia w sprawie Spółki PGK ma składać Prezes Spółki PGK Adrian Guranowski.

Pan Prezes pewnie będzie przekonywał radnych, że w Spółce wszystko jest w porządku, a Spółkę i Gminę Kamień Pomorski czeka „świetlana przyszłość”. Ja dziś przed sesją zastanawiam się czy Pan Prezes mówiąc o korzyściach swojej firmy będzie miał na myśli gminne PGK czy też może PGK Eksploatacja. Obecnie Spółka PGK Eksploatacja jest po kolejnych przekształceniach z nowym Prezesem i gotowa podjąć się tak ważnego dla Gminy zadania inwestycyjnych. Mam duże wątpliwości czy Prezes Guranowski powie o tej firmie całą prawdę czy tylko małą prawdę, skupiając się głównie na znaczeniu przekazania przez warszawską Firmę Green Managment Group swojej technologii. Ta technologia ma ogromną wartość dla Prezesa Guranowskiego, gdyż po nowych przekształceniach w zamian za tą technologię i tzw. know – how (to definicja przyjęta przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu jako know-how określa całokształt wiadomości, czyli fachowej wiedzy oraz doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla określonego wyrobu.) wartość udziałów w PGK Eksloatacja znacznie wzrośnie.

Wiedza i doświadczenie posiadane przez Warszawską firmę Green Managment Group dla Prezesa ma ogromną wartość, dla mnie człowieka mało zorientowanego – żadną. Poświęciłem dużo czasu, by odszukać informację o sukcesach i technologii tej firmy. Muszę z przykrością poinformować wszystkich mieszkańców gminy Kamień Pomorski, że nie udało mi się uzyskać żadnych informacji na ten temat. Nie znalazłem informacji o zrealizowanych czy choćby realizowanych inwestycjach według tej wspaniałej technologii w Polsce, a jedyny trop to rysunki wykonane w aplikacji PowerPoint. Podzwoniłem po zakładach komunalnych w Polsce realizujących podobne zadania. Nikt z nich nie współpracował z tą firmą i nie ma wiedzy o rzekomo nowoczesnej technologii oferowanej przez tą spółkę. Spółka Green Managment Group ma rzekomo„ogromne osiągnięcia na koncie”. Spółka działa od 22.03.2011 r. Obecnie według danych z KRS jej kapitał to 255.000, zł. Firma według rejestru jest wszechstronna, działa w zakresie architektury, stosunków międzyludzkich, prowadzi działalność prawniczą oraz obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, produkcję nawozów i związków azotowych, prowadzi też pozostałą formę edukacji, wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych. Z danych finansowych zamieszczonych w KRS wynika, że spółka złożyła ostatnie zeznanie finansowe za 2017 r. Brak jest sprawozdania finansowego za 2018 r. Wynika też, że sprawozdanie za 2015, 2016, 2017 r. zostało złożone dopiero w 2020 roku. Ze sprawozdania za 2017 rok wynika, że w roku tym spółka poniosła na działalności łączną stratę 832.984,26 zł. Mimo te straty spółka posiada majątek. Spółka ma dwie wypasione fury, są to Hyundai i40, Kombi i Mercedes Benz Bluce TEC. Firma ma na stanie, a w zasadzie miała do końca 2017 roku przerzucarkę do kompostu firmy Compost System o wartości na koniec 2017 r. 781.504, zł. Maszyna ta znajduje się na stanie środków trwałych. To niezwykle cenne urządzenie, od dnia zakupu w 2016 roku jej cena wzrosła kilkakrotnie. Maszynę zakupiono za 18.765 euro, w przeliczeniu na PLN to 81.975, 65 groszy. Jak widać jej wartość wzrosła prawie 10 krotnie. Więc nikogo w Kamieniu nie będzie dziwić, kiedy firma przekaże je na stan oczyszczalni za 2 miliony, a może i za więcej. W Kamieniu nie będzie dziwić też nikogo, kiedy inwestycja będzie prowadzona przez tą spółkę bez pracowników. W 2017 roku według informacji dodatkowych do bilansu zamieszczonej w KRS spółka przeciętnie w 2017 roku zatrudniała 0,58 osób a na koniec roku stan pracowników wynosił 0.

Jak widać z tych danych firma jest niebywale prężna i potrafi z niczego, bez pracowników i bez nakładów robić kasę.

Trzeba pogratulować Prezesowi Guranowskiemu, że ściągnął do Kamienia tak wspaniałych specjalistów . Wydawało mi się, że może i ja się wykażę i przedstawię Prezesowi swoją propozycję współpracy w zakresie budowy kompostowni. Znam się tym, jak mało kto. Osobiście prowadzę na działce prywatny kompost. Wiedzę na temat kompostu znam od najlepszego w regionie specjalisty, to jest teściowej mojego syna, która przeprowadziła ze mną półgodzinny wykład na temat budowy kompostu. Mam też na składzie lepszą maszynę do przerzucania kompostu i nie skasuję za nią tyle. Da mi Pan Prezes za moją łopatę stówę lub dwie i będę zadowolony. Technologię przekażę za darmo. Lubię Kamień i mam tu sporo przyjaciół.

Waldemar Taranowicz

Komentarz

A tak na poważnie mam nadzieję, że podczas sesji Radni korzystając z obecności Prezesa Guranowskiego zmuszą Pana Burmistrza i Prezesa do odpowiedzi na wiele trudnych pytań.

Pieniądze na realizacje obu planowanych inwestycji to pieniądze publiczne i nie może realizować tego zadania firma mało wiarygodna, powołana ukradkiem. W Polsce jest wiele specjalistycznych firm posiadających nowoczesną technologię i doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. A inwestycję taką może realizować firma, która złoży wiarygodną ofertę opartą na sprawdzonej technologii i posiadającą doświadczenie w realizacji tego typu zadań. W innym przypadku gmina Kamień i jej mieszkańcy będą musieli spłacać zmarnowane środki przyznane na realizację tych inwestycji. Mam też nadzieję, że Radni korzystając z obecności Pana Prezesa na sesji wymuszą od niego szczegółowych informacji do jakich nieprawidłowości i z czyjej winy doszło w PGK. Kto odpowiada za tą sytuację. Jakie środki zostały wyprowadzone z PGK i na jaką wartość. Jakie zarzuty postawiła Prokuratura Panu Prezesowi i podległym mu pracownikom?

Jeden komentarz “Jutro sesja Rady Miejskiej w Kamieniu – co będzie się działo?”

  • REFERENDUM

    mówi:

    Panie Taranowicz wielkie dzięki za ten wspaniały artykuł może wreszcie otworzą się oczy radnym w co nas chce wpakować burmistrz wraz z prezesem Guranowskim firma krzak know – how .Cała inwestycja powinna być zablokowana ,ogłoszony przetarg i wtedy powinno wybrać się wykonawcę ,tak jak to robią inne gminy .Jeżeli burmistrz się na to nie zgodzi powinien zostać odwołany w referendum jak najszybciej .To jest wielki przekręt za grube miliony .A tą maszynę niech sobie kupi burmistrz za swoje i jeździ po Jarszewie

Dodaj komentarz

To top