Jest decyzja z Brukseli! Mamy to!

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. To ważna decyzja, na którą czekał region od kilku miesięcy. Poprzedziły ją niełatwe negocjacje z Brukselą. 

Dokument, ze wszystkimi załącznikami został przekazany do Komisji Europejskiej pod koniec października. Wszystko po to, by jeszcze w 2022 roku została wydana decyzja zatwierdzająca program. I tak się stało. W środę, 7 grudnia 2022 r. otrzymaliśmy ważną dla Pomorza Zachodniego decyzję z Brukseli. To z kolei umożliwi w kolejnym roku uruchomienie programu.

Wartość programu szacowana jest na ponad 7 miliardów złotych.

To ważny dzień dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, który otwiera kolejne możliwości do realizacji mądrych inwestycji rozwijających województwo zachodniopomorskie. Ta perspektywa będzie inna, mamy sporo pracy, ale jesteśmy do niej dobrze przygotowani  – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Podobnie jak jest to w tej perspektywie finansowej, budżet nowego programu  będą tworzyć środki na inwestycje pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tej części dofinansowywane są projekty w obszarze rynku pracy, edukacji czy włączenia społecznego. Środki będą inwestowane w gospodarkę, ale też w nowej perspektywie rozwijane będą inteligentne i tradycyjne branże regionu, a także działalność B+R. Prowadzone działania mają także zwiększyć dostępność e-usług dla mieszkanek i mieszkańców regionu.  Wciąż do ważnych przedsięwzięć  należeć będą projekty środowiskowe. Pomorze Zachodnie, choć należy do jednych z najbardziej ekologicznych regionów w Polsce,  dalej stawia na tę sferę.

Kształt przekazanego programu do Komisji Europejskiej został wypracowany we współpracy z wieloma środowiskami i gremiami w zgodzie z zasadą partnerstwa. Partnerzy z poziomu samorządów lokalnych i innych instytucji publicznych, partnerzy społeczno-gospodarczy, partnerzy reprezentujący społeczeństwo obywatelskie oraz organizacje badawcze i uczelnie zaangażowani zostali w prace nad określeniem zakresu i kierunków interwencji FEPZ na bardzo wczesnym etapie prac.

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top