Jednostki marszałkowskie pomagają w zatrudnieniu uchodźców z Ukrainy.

Pierwsze osoby mają pracę

Z własnego kraju wygnała ich wojna. Domy opuszczali w pośpiechu i strachu o życie swoje i swoich najbliższych. Z bagażem trudnych doświadczeń, z obrazem zniszczonych miast, po wielogodzinnych oczekiwaniach na granicy, dotarli do Polski. Najpierw znaleźli bezpieczny dach nad głową, teraz poszukują zatrudnienia. Na prośbę Marszałka Olgierda Geblewicza jednostki podległe Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego przygotowały listę około 170 wakatów, na które dotąd bezskutecznie poszukiwały pracowników. Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił Punkt informacyjny dla przybyszy, a pierwsze sanitariuszki, które uciekły przed wojną w Ukrainie, zatrudnił właśnie Szpital Wojewódzki w Szczecinie.

– Nie wszyscy uchodźcy mogą podjąć pracę. Niektórzy potrzebują czasu, by dojść do siebie po wojennych traumach, część musi zapewnić opiekę małym dzieciom. Wiele osób jednak od razu po przybyciu chce pracować, uczyć się języka polskiego. Chcą jak najszybciej zyskać niezależność – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Nasze jednostki, przede wszystkim medyczne, od dłuższego czasu alarmują, że braki kadrowe są coraz bardziej dotkliwe. Dlatego poprosiłem o przygotowanie listy miejsc, gdzie pracę mogliby podjąć Ukraińcy, oczywiście adekwatnie do posiadanych kwalifikacji.

Oprócz jednostek ochrony zdrowia, gdzie poszukiwani są lekarze, pielęgniarki, opiekunowie i ratownicy medyczni, ale także pracownicy techniczni czy salowe i pomoce kuchenne, wakaty są także w instytucjach kultury, uzdrowiskach, placówkach edukacyjnych i ośrodkach drogowych. Szpital Wojewódzki w Szczecinie już zatrudnił pierwszych pracowników. To głównie sanitariuszki.

Uchodźcy szukający zatrudnienia muszą przejść przez procedury związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na pracę czy warunkowe wykonywanie zawodu. Aby im to ułatwić, Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił dzisiaj – obsługiwany w języku ukraińskim lub rosyjskim – punkt informacyjny, gdzie uchodźcy mogą zdobyć wiedzę na temat możliwości podjęcia pracy i firm, które szukają pracowników.  Mieści się on
w siedzibie Urzędu przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Szczecinie. Uruchomiono także infolinię pod nr 91 42 56 126 . Punkt informacyjny i infolinia działają od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.

Wszystkim potrzebującym będzie udzielone wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w poszukiwaniu pracy. Doradcy zawodowi wskażą, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, a także do pierwszych dni w nowej pracy.

Pomoc, jaką może otrzymać obywatel Ukrainy w Punkcie informacyjnym:

  • ustali swoje najpilniejsze potrzeby oraz sprawy, które musi załatwić
  • otrzyma informacje o innych instytucjach, w których może uzyskać pomoc
  • dowie się, jak przygotować CV i rozmawiać z pracodawcą o zatrudnieniu

Na stronie internetowej www.wup.pl w zakładce Pomoc dla obywateli Ukrainy w znalezieniu pracy,
na bieżąco zamieszczane będą  informacje niezbędne przy poszukiwaniu pracy i zatrudnieniu obywateli Ukrainy. Dodatkowo, w każdy wtorek w godzinach 10:00-15:00 w Punkcie informacyjnym porad udzielać będą pośrednicy pracy EURES z niemieckiego urzędu pracy – Agentur für Arbeit Greifswald.

 

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top