11-03-2021 » Kamień Pomorski

Jednomyślny apel Radnych Województwa Zachodniopomorskiego do rządu RP. Wspólny wysiłek – jeden cel

Radni Województwa Zachodniopomorskiego jednomyślnie o dodatkowych eurofunduszach na rozwój obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym terenów popegeerowskich w nowej perspektywie finansowej. Podczas ostatniej sesji sejmiku (11 marca br.) przyjęto wspólne stanowisko w tej sprawie.

W nowej perspektywie dla województwa zachodniopomorskiego przewidziana jest kwota 1,311 miliarda euro. Radni uważają jednak, że w relacji do skali wyzwań społeczno-gospodarczych, wynikających m.in. z szoku transformacyjnego, kwota ta „powinna zostać – w miarę możliwości – maksymalnie zwiększona”. Środki, o które walczy Województwo Zachodniopomorskie, miałyby pochodzić z niepodzielonej jeszcze między regiony rezerwy, wynoszącej ponad 7 mld euro.

Dziękuję, że udało się wspólnie wypracować treść stanowiska – rozpoczął wystąpienie podczas sesji marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W przyjętym stanowisku radni argumentują, że Pomorze Zachodnie mierzy się z takimi samymi problemami, co gminy Polski wschodniej. Województwo zajmuje m.in.  trzecie miejsce w Polsce pod względem odsetka powierzchni gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i czwarte: pod względem odsetka gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i pod względem odsetka ludności w gminach zagrożonych marginalizacją. Przez długi czas problemem był także wysoki  poziom bezrobocia. Mimo takich negatywnych uwarunkowań, region nie ma możliwości korzystania z dodatkowych narzędzi wsparcia, jakim jest Program Polska Wschodnia oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (to programy, które służą do zmniejszania  dysproporcji, z jakimi mierzy się województwo zachodniopomorskie).

Mamy dobre pomysły, ale i potrzeby rozwojowe. Obszary problematyczne w Polsce od dwóch okresów budżetowych korzystają z dodatkowych funduszy z Programu Polski Wschodniej. To jedyny makroregionalny program w całej Unii Europejskiej. Województwo Zachodniopomorskie  ma analogiczne problemy, ale nie ma możliwości korzystania z takich środków. Uważamy też, że jednym projektem nie rozwiążemy problemów, dlatego potrzebujemy całego pakietu zadań, które zapisaliśmy w programie interwencyjnym dla Specjalnej Stefy Włączenia. Aby go kontynuować, potrzebujemy do tego finansów – argumentował marszałek Olgierd Geblewicz.

Podjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podziału środków Polityki Spójności Unii Europejskiej na programy regionalne na lata 2021-2027 wpisuje się w apele, które – przy wsparciu zachodniopomorskich parlamentarzystów – podejmowane są przez włodarzy zachodniopomorskich gmin i powiatów. Podobne stanowisko podjął w lutym br. m.in. Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 27 radnych, jedna osoba była nieobecna.

W ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Pomorze Zachodnie poza środkami przypadającymi z algorytmu, otrzymało 200 mln euro na Specjalną Strefę Włączenia, obejmującą gminy popegeerowskie.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *