INFORMACJA – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski.

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski informuje o dalszej możliwości zwrotu kosztów usuwania azbestu z terenu gminy Kamień Pomorski i zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Do dofinansowania mogą zgłaszać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, których nieruchomość znajduje się na terenie naszej Gminy.

Wnioski należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, Stary Rynek 1 wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2016 r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu www.kamienpomorski.pl lub osobiście w urzędzie w biurze interesanta, ewentualnie w pok. nr 16.

Dotacja dla Gminy obejmuje demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Podstawą uzyskania dotacji będzie podpisana pomiędzy Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowa dotacji. Gmina zgodnie z warunkami umowy dotacji przeprowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w celu wyboru wykonawcy, któremu zostaną zlecone prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamień Pomorski.

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Kamień Pomorski będących w posiadaniu wyrobów zawierających – azbest składowany, o zabezpieczenie tych materiałów na własnej posesji w miejscu niedostępnym dla innych osób i oddalonym od budynku mieszkalnego. Wyroby zawierające azbest należy złożyć na palecie i zabezpieczyć folią lub innym materiałem szczelnym nie przepuszczającym powietrza.

UWAGA.
Koszty nowego pokrycia dachowego i zabezpieczenia dachu po demontażu azbestu nie podlegają dotacji.

W razie jakichkolwiek pytań należy zgłosić się do tut. Urzędu – Referat PIGK Pani Małgorzata Sikorska, pok. nr 16, e-mail: m.sikorska@kamienpomorski.pl, numer telefonu 91 3823969.

Opracowała
Małgorzata Sikorska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *