Informacja o wojewódzkim konkursie – Foto pamiątka z aktywnych wakacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie konkursu pod hasłem „Foto pamiątka z aktywnych wakacji”.Konkurs zorganizowany jest w ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2021 i skierowany jest do dzieci w wieku 11-14 lat zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem głównym konkursu jest wzmocnienie świadomości uczestników konkursu w zakresie kształtowania własnego zdrowia w kontekście aktywności fizycznej. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego aktywny wypoczynek podczas wakacji, a następnie przesłaniu jej wraz z wypełnionymi formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu drogą elektroniczną na adres konkurs@wsse.szczecin.pl, w terminie do dnia 17 września 2021 r.

To top