Inauguracja kamieńskiego festiwalu 17.06.2016 r. o 19.00!

Wczoraj o 19.00 rozpoczął się w katedrze kamieńskiej 52. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który, po Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej w Oliwie, organizowanym od 1957 r., jest najstarszym, organizowanym do dziś,  tego typu wydarzeniem muzycznym w naszym kraju.

Dokładnie pół wieku temu, 17 czerwca 1966 r. o godz. 19.30 zainaugurowano drugą edycję kamieńskiego festiwalu. O tej właśnie godzinie do 1968 r., kiedy zastąpiła ją 19.00, rozpoczynały się kamieńskie koncerty.

Po sukcesie pierwszej edycji festiwalu z przygotowaniami do jego drugiej edycji przyspieszono od początku 1966 r. Na specjalnym posiedzeniu w sprawie organizacji imprezy, które odbyło się  28 marca 1966 r., Rada Artystyczna Szczecińskiego Towarzystwa Muzycznego, które obok Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej i Wojewódzkiego Domu Kultury – Zamku Książąt Pomorskich, było współorganizatorem festiwalu  przyjęła jego program. Gremium to, które tworzyli – red. Zbigniew Pawlicki (kierownik Redakcji Muzycznej szczecińskiej rozgłośni Polskiego Radia), red. Jerzy Pieńkow (kierownik Działu Artystycznego Wojewódzkiego Domu Kultury), red. Roman Kraszewski (dziennikarz muzyczny szczecińskiej prasy), Walerian Pawłowski (kompozytor, popularyzator muzyki, dyrygent Państwowej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie), Rudolf Rożek (szczeciński organista) i Edmund Wojnecki (kierownik biura STM i festiwalowego) wraz z prof. Feliksem Rączkowskim z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, sprawowało kierownictwo artystyczne nad festiwalem. Cykl dwunastu piątkowych koncertów zaplanowano na okres od 17 czerwca do 2 września. Oprócz polskich, wystąpić mieli też trzej organiści zagraniczni – z Czechosłowacji oraz NRD ale i po raz pierwszy organista z Zachodu, czy raczej, jak to wówczas określano z  „krajów kapitalistycznych”, którym był Gabriel Verschraegen z Belgii. Program został uzgodniony pomiędzy Radą STM a kamieńską parafią, reprezentowaną przez jej proboszcza ks. Romana Kostynowicza.

Przed festiwalem konieczne stało się odpowiednie przygotowanie organów. Niezbędne prace remontowe, m.in. wymianę kilku głosów, wykonała opiekująca się kamieńskim instrumentem firma Edmunda Kamińskiego z Warszawy.

Na II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Zbigniew Pawlicki i Jerzy Pieńkow opracowali broszurkę mu poświęconą, która była pierwszą publikacją tego typu. Z. Pawlicki przedstawił w niej dotychczasowy dorobek kamieńskiej imprezy. Antoni Huebner, szczeciński kompozytor i muzykolog oraz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Szczecinie, przybliżył zaś historię polskiej muzyki organowej. Ks. Kostynowicz sporządził notatkę o katedrze i organach, zaś Władysław Kowalczyk, kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej, o mieście. Na koniec przedstawiono zaś opinie wykonawców o festiwalu wygłoszone na falach radiowych i te zamieszczone w prasie.

W niedzielę, 5 czerwca, przed oficjalną inauguracją, odbył koncert nadzwyczajny, podczas którego wystąpili – organista Romuald Sroczyński i wiolonczelista Roman Suchecki.

Koncert inaugurujący II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, który odbył się 17 czerwca, rozpoczęła „Bogurodzica” w wykonaniu Chóru Męskiego „Harfa” z Warszawy pod dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego. Wystąpił również Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” pod batutą Jana Szyrockiego, zaś publiczność usłyszała na organach grę prof. Jana Kucharskiego, założyciela klasy organów w Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi. Od 1964 r. tradycją stało się, że to pieśń religijna otwierała kamieńskie letnie spotkania z muzyką klasyczną.

Podczas kolejnych dwunastu koncertów kamieńska publiczność usłyszała za kontuarem organów m.in.  Mirosława Pietkiewicza, Leszka Wernera, Jana Jargonia, Feliksa Rączkowskiego, Józefa Chwedczuka, Romualda Sroczyńskiego, Jerzego Rosińskiego, Rudolfa Rożka, Johanessa Kőhlera z NRD czy Jana Valacha z Czechosłowacji. Część kameralną reprezentowali zaś m.in. skrzypek Edward Statkiewicz, prezes Federacji Towarzystw Muzycznych im. Henryka Wieniawskiego, Szczeciński Kwintet Instrumentów Dętych, Orkiestra Kameralna Filharmoników Szczecińskich pod kierownictwem Tadeusza Mocka czy Kwartet Polski.

Drugą edycję Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zakończył 2 września koncert finałowy, podczas którego wystąpili – szczeciński organista Rudolf Rożek oraz Chór Politechniki Szczecińskiej pod batutą Jana Szyrockiego.

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *