Impreza integracyjna pod nazwą „Rowery na skwery” w kamieńskiej „Jedynce”

21 kwietnia 2016 r. została zorganizowana przez Grzegorza Czerwińskiego, nauczyciela techniki w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim, impreza integracyjna ROWERY NA SKWERY dla dzieci i młodzieży szkól gminy Kamień Pomorski, przygotowująca do etapu powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się 25 kwietnia na stadionie miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Przedsięwzięcie było połączone z egzaminem praktycznym na kartę rowerową.

Dzieci regenerowany swoje siły kiełbaską z grilla.

Bezpieczeństwo dziecka to priorytetowe zadanie dla szkół  w roku szkolnym 2015/2016

Przygotowanie młodego pokolenia do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jest jednym z najważniejszych zadań szkoły i rodziców. Rzadko które dziecko potrafi przewidzieć skutki swojego zachowania. Dzieci nie umieją ocenić prędkości jadącego samochodu, ani nie wiedzą, że nie może on natychmiast zatrzymać się w miejscu.

Pedagogika bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna być ukierunkowana na zmniejszenie liczby i konsekwencji wypadków drogowych przez edukację czyli świadomą działalność społeczną. Efektem edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny być względnie trwałe zmiany w zachowaniu człowieka, objawiające się odpowiedzialnością za własne życie i innych uczestników ruchu drogowego, poszanowaniem prawa oraz gotowością do współdziałania.

Głównym celem zajęć z wychowania komunikacyjnego  jest przygotowanie dzieci na drugim etapie edukacyjnym do świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego, pasażera oraz rowerzysty.

Celem tego Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej
w szczególności poprzez:

1.      Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

2.      Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

3.      Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4.      Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

5.      Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(Info. wł.)

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *