Górki: budynek po szkole na sprzedaż, mieszkańcy nadal bez świetlicy!

Burmistrzowi Stanisławowi Kuryłło trzy lata zajęło podjęcie decyzji co do przyszłości budynku po zlikwidowanej pod jego rządami Szkole Podstawowej w Górkach. Będzie on sprzedany! Tym samym prysły obietnice Burmistrza w temacie zagospodarowania dolnej części budynku na świetlicę wiejską.

Do Komisji Budżetowej wpłynął 10 grudnia 2018 roku wniosek o wydanie opinii na temat zbycia nieruchomości w miejscowości Górki. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 150 o powierzchni 0,6404 ha, obręb Górki, zabudowana jest budynkiem niezamieszkalnym (uprzednio budynek zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Górkach). Burmistrz Stanisław Kuryłło chce sprzedaż nieruchomość, której wartość rynkową oszacował rzeczoznawca majątkowy Jacek Wolski na kwotę 415.420,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Górkach została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr XXII/215/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku

.Zapowiedziana sprzedaż budynku po byłej szkole to spory cios dla mieszkańców Górek. W poprzednich dwóch kampaniach wyborczych byli przekonywani przez Burmistrza Stanisława Kuryłło i radnego Jacka Sochę, że świetlica wiejska powstanie w budynku po starej szkole. W związku ze sprzedażą tego budynku – marzenia o świetlicy wiejskiej prysły. Pozostaje mieszkańcom spotykać się w starej, byłej remizie strażackiej.

W poprzedniej kadencji, na Sesjach Rady Miejskiej, dyskutowano również w temacie zagospodarowania budynku na mieszkania socjalne. Budynek miała przejąć gminna spółka Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Były nawet wyjazdy na konsultacje Pani Prezes Małgorzaty Gabryś-Kostur oraz zastępcy burmistrza Leszka Szeflińskiego.

„Odnośnie budynku po szkole w Górkach, chcieliśmy go przekazać naszemu kamieńskiemu TBSowi, w celu realizacji zadania pt: „Zaadaptowanie budynku do celów mieszkaniowych”. Odbyłem wraz z panią Prezes (Prezes TBS – p. Małgorzatą Gabryś-Kostur, przyp. red.) spotkanie z Prezesem szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ponieważ Szczecin bardzo dużo budynków w ten sposób adaptuje i chodziło nam przede wszystkim o sposoby finansowania tych zadań. Problem polega na tym, że budynek w Górkach wymaga bardzo kosztownej modernizacji i jest problemem kotłownia w miejscowości Górki. W tej chwili jest tam kotłownia węglowa. Miejscowość Górki nie mają możliwości podłączenia budynku do sieci gazowej. Natomiast budowa kotłowni która byłaby możliwa dla funkcjonowania w takim budynku plus wszystkie te adaptacje to powodują to, że ta konstrukcja finansowa taką jaką np. przyjmuje Szczecin jest mało realna. Byłaby to koncepcja przekazania mieszkań z tzw. partycypacją lokatorów. Wysokość tej partycypacji była by naszym zdaniem na tyle niekorzystna, że w miejscowości Górki raczej było by trudno znaleźć najemców tego typu mieszkań. Ta koncepcja jak na razie nie będzie realizowana, a jednocześnie wystąpiliśmy o interpretacje dotyczącą vatu przy przekazaniu. Oczekujemy na tą interpretację i wtedy będziemy szukali najprawdopodobniej innych rozwiązań, bo ze względów kosztowych mieszkania były by nieatrakcyjne.” – informował na jednej z sesji poprzedniej kadencji zastępca burmistrza Leszek Szefliński.

Ariel Juszczak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *