Gorący poniedziałek – co dalej ze szpitalem w Kamieniu Pomorskim

Od samego rana w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. w Kamieniu Pomorskim trwała batalia o szpital.

Walkę o szpital rozpoczęła o godzinie 10.00 grupa mieszkańców Kamienia Pomorskiego, protestując przed budynkiem szpitala przeciwko likwidacji oddziału chirurgii. Kilkanaście osób zebrało się dziś przed kamieńskim szpitalem, aby zaprotestować przeciwko planom likwidacji oddziału chirurgii. W ubiegłym tygodniu spółka EMC poinformowała, że w związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, została zmuszona do podjęcia decyzji o likwidacji oddziału chirurgii ogólnej. Szpital ma zostać przebranżowiony.

Jak wynikało z komunikatu Spółki EMC decyzja o likwidacji Oddziału Chirurgii związana była z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów szpitala. W swoim komunikacie spółka napisała. „Kierując się bezpieczeństwem świadczonych usług szpital musiał podjąć trudną decyzję, dotyczącą zaprzestania prowadzenia oddziału chirurgii ogólnej. Obecnie blok operacyjny w szpitalu spełnia jedynie 5 z 19 wymagań Ministerstwa Zdrowia, stawianych pomieszczeniom, w których wykonywana jest działalność leczniczą. Brak w nim m.in. bardzo ważnej dla czystości powietrza odrębnej wentylacji sal operacyjnych. Koszt realizacji programu dostosowawczego, zgodnego z zaleceniami organów nadzoru sanitarnego, wynosi 3 miliony 710 tys. zł. Ta kwota przekracza możliwości finansowe szpitala, a dalsze funkcjonowanie bloku operacyjnego w obecnym stanie mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. W związku z tym szpital zdecydował o przerwaniu jego działalności i rozpoczęciu procedury zamknięcia oddziału chirurgii ogólnej.”

O godzinie 12.00 w budynku Starostwa przy ulicy Wolińskiej zebrała się Rada Powiatu. Atmosfera była gorąca. Dyskusję w sprawie Szpitala rozpoczął Starosta Józef Malec. Starosta poinformowanych Radnych, że po uzyskaniu informacji o likwidacji oddziału chirurgii, zwrócił się do Prezesa Spółki EMC o wyjaśnienie sytuacji i zaprosił go na dzisiejsze posiedzenie Rady Powiatu, ale zarówno Prezes Zarządu jak i Dyrektor Szpitala nie znaleźli czasu na spotkanie z Radnymi Rady Powiatu. Starosta poinformował Radnych, że zlecił przygotowanie ekspertyzy w sprawie wypowiedzenia Spółce EMC umowy na dzierżawę budynku szpitala. Poinformował również, że Spółka wystąpiła do Sanepidu o opinię w sprawie utworzenia w budynku kamieńskiego szpitala oddziału opiekuńczo-leczniczego dla osób starszych. Celem oddziału opiekuńczo-leczniczego jest zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku, wymagającym opieki pielęgniarskiej, lekarskiej oraz rehabilitacyjnej. Według Starosty Powiat nie ma w zawartej umowie ze Spółką EMC zabezpieczenia przed zamknięciem oddziałów szpitalnych. Według opinii prawnej, jaką opracowano na zlecenie Zarządu Powiatu, Powiat nie ma możliwości zerwania umowy ze spółką EMC bez wypłacenia odszkodowania. Podczas sesji głos zabrała przedstawicielka grupy protestujących mieszkańców, wyrażając w imieniu mieszkańców powiatu protest przeciw likwidacji kolejnego już oddziały w kamieńskim szpitalu. Protestujący mają żal do Rady Powiatu o to, że nie poinformowała społeczeństwa o zaistniałej sytuacji. W sprawie Szpitala głos zabrał radny Anatol Kołoszuk. Nie możemy dopuścić do likwidacji szpitala – powiedział radny. W jego ocenie wszystko zmierza do wygaszania szpitala w Kamieniu Pomorskim. Brak chirurgi to brak Oddziału Ratowniczego (tzw Oiomu). Musimy jako Rada i Zarząd Powiatu przystąpić do innych działań. Musimy doprowadzić do rozwodu – rozwiązania umowy ze Spółką EMC podsumował swoją wypowiedź radny Kołoszuk.

Na temat konieczności zamknięcia oddziału chirurgii wypowiedział się Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pani mgr Anna Banasiak. Pani Inspektor poinformowała, że w jej ocenie nie było i nie ma konieczności zamykania oddziału chirurgii w kamieńskim szpitalu. Decyzja o zamknięciu oddziału to decyzja wyłącznie Spółki EMC – powiedziała Inspektor.

W sprawie sytuacji głos zabierali poszczególni radni Rady Powiatu, wszyscy byli zgodni, że w sprawie ratowania trzeba podjąć zdecydowane kroki. Głos w sprawie szpitala zabrał również przedstawiciel załogi szpitala, lekarz z oddziału chirurgii. Poinformował radnych, że załoga tego oddziału otrzymała już wypowiedzenie umowy o pracę i za dwa tygodnie los tego oddziału będzie przesądzony. Radni przyjęli uchwałę Rady Powiatu, w której Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim upoważniła Zarząd Powiatu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie zmiany lub rozwiązania umowy dzierżawy wraz z obowiązkiem zwrotu nakładów dokonanych przez dzierżawcę, o ile będzie to prawnie wymagane. Rada podjęła również decyzję o zwołaniu w sprawie szpitala w Kamieniu Pomorskim kolejnej Sesji Rady Powiatu na dzień 16 kwietnia o godzinie 14.00.

Sytuacja Szpitala w Kamieniu Pomorskim jest bardzo poważna. O zagrożeniu likwidacji poszczególnych oddziałów tego szpitala nasza redakcja pisała ostatnio wielokrotnie. Wspomniał o tym na sesji nasz redakcyjny kolega Michał Andrzej Ratajczyk. Dziś, kiedy Spółka EMC przystąpiła do zamknięcia kolejnego oddziału, sytuacja stała się już drastyczna. Rada Powiatu jak i jej Zarząd nie ma już za dużo czasu na szukanie rozwiązań. Decyzje muszą być podejmowane szybko i w zdecydowany sposób. W mojej ocenie Spółka EMC zerwała niepisaną umowę zawartą z władzami Powiatu. Według niej spółka miała prowadzić w obiekcie dzierżawionym od Powiatu szpital zabezpieczający potrzeby zdrowotne mieszkańców tego powiatu. Dziś spółka zerwała tę umowę jednostronnie i umowa ze spółką powinna być zerwana bez odszkodowania. Na łamach naszej gazety Nowy Pomorzanin i na portalu Echo Powiatu Kamieńskiego nie po raz pierwszy pokazujemy opłakany stan budynku szpitala. Sprawa jest poważna i potrzebne są szybkie przemyślane i zdecydowane decyzje. Powiat i jego mieszkańcy potrzebują tego szpitala. Jeśli Spółka EMC nie jest w stanie temu podołać, to Spółka musi odejść.

Waldemar Taranowicz


Jeden komentarz na temat: Gorący poniedziałek – co dalej ze szpitalem w Kamieniu Pomorskim

  1. wiochmen pisze:

    płacz nad rozlanym mlekiem.Powiat(za kogo?)podpisał taką umowę ze spółką EMC że teraz mogą ich cmoknąć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *