Gmina Kamień Pomorski przez dziesięć miesięcy nie miała umowy z PGK na świadczenie usług na cmentarzach w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie!

Od stycznia do listopada 2019 roku Gmina Kamień Pomorski nie miała zawartej umowy z gminną spółką PGK na wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie. Czy gminne PGK mogło pobierać w tym czasie opłaty za usługi pogrzebowe?

Jedyną umową podpisaną między Burmistrzem Kamienia Pomorskiego Stanisławem Kuryłło a Prezesem gminnej spółki PGK Adrianem Guranowskim jest umowa nr OŚ/9/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku. Jak zapewniła naszą Redakcję sekretarz gminy była to jedyna umowa na wykonywanie zadań na cmentarzach na 2019 rok.

Czy wobec tego gminna spółka PGK mogła m.in. podejmować działania określone przepisami prawa w zakresie likwidacji grobów nieopłaconych lub na przykład pobierać opłaty za korzystanie z cmentarzy?

Czy w okresie od stycznia do października 2019 roku włącznie gminna spółka PGK wystawiała faktury za zaświadczenie usług na cmentarzach pomimo tego, że nie było umowy? Czy w tym okresie było zapewnione przestrzeganie porządku na cmentarzu i ochrona ich wyposażenia?

Umowa podpisana w dniu 4 listopada 2019 roku została zawarta do dnia 31 stycznia 2020 roku, czyli tylko na trzy miesiące. Gmina wypłacała gminnej spółce wynagrodzenie, w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości brutto 7.885,08 złotych, co w skali trzech miesięcy daje 23.655,24 złote.

W związku z pojawiającymi się sugestiami od mieszkańców, że gminna spółka PGK nie posiada umowy na wykonywanie zadań na cmentarzu komunalnym w Kamieniu Pomorskim oraz w Jarszewie zwróciliśmy się do Urzędu Miasta o udostępnienie umowy. Zapytanie wysłaliśmy 5 grudnia 2019 roku, zaś odpowiedź uzyskaliśmy 4 lutego 2020 roku.

Kamieński Społeczny Portal Informacyjny

To top