Forum Zalewu Szczecińskiego – spotkanie w Kamieniu Pomorskim

We wtorek 4 lutego w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Zalewu Szczecińskiego. Forum współtworzą Gminy: Nowe Warpno, Police, Stepnica, Wolin, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, a także Powiat Kamieński, Woliński Park Narodowy oraz stowarzyszenia i instytucje z terenów leżących nad Zalewem Szczecińskim. Forum powstało w ramach inicjatywy CiCPA ( “Common Initiatives in Conserved and Protected Areas” czyli “Wspólne Inicjatywy na Obszarach Chronionych”) jest projektem wymyślonym przez organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo oraz przez ludzi, którzy na co dzień na tych obszarach działają, pracują, żyją). Ogólną ideą projektu jest wspieranie lokalnych społeczności znajdujących się na obszarach sieci Natura 2000, wraz z ich władzami samorządowymi, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w budowaniu długotrwałej współpracy międzynarodowej skoncentrowanej na odpowiednim wykorzystywaniu obszarów cennych przyrodniczo i obszarów chronionych. Celem jest zwiększenie udziału tych społeczności w międzynarodowych wydarzeniach, programach i inicjatywach realizowanych wspólnie pomiędzy partnerskimi regionami w Polsce i na Litwie, poprzez działania skierowane do poszczególnych grup docelowych, którymi są reprezentanci dziedzin, inspirowanych i ściśle związanych z eksploatacją przyrody jak rybołówstwo, leśnictwo i rolnictwo, turystyka, edukacja, rękodzieło, kultura i sztuka.

Spotkanie rozpoczął zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego Leszek Szefliński, który przedstawił ważne projekty i inwestycje w gminie. Kolejnym prelegentem była Joanna Kiedrowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – koordynatorka projektu „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego”. Projekt zakłada stworzenie trasy rowerowej o łącznej długości 293 kilometrów. (Po stronie polskiej 183, po stronie niemieckiej 110 kilometrów.) Problemy turystyki kamperowej były tematem wystąpienia Bogusza Trepki z firmy Camper System, która tworzy infrastrukturę caravaningową. Panelista podkreślił że taki sposób uprawiania turystyki dynamicznie się rozwija i jest szansą na poszerzenie oferty turystycznej naszego powiatu. O brzegach Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego opowiedział profesor nauk o Ziemi Stanisław Musielak który jest członkiem Polskiej Akademii Nauk (Komitet Badań Morza). Pierwszym wspólnym projektem członków Forum Zalewu Szczecińskiego jest projekt „Ferie nad Zalewem” W ramach tego zadania dzieci będą odwiedzały miasta partnerskie i uczestniczyły w projektach ekologiczno – przyrodniczo – kulturalnych.

To top