Finansowy finał podrzucania odpadów komunalnych

Jak informuje Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, na parkingu leśnym pomiędzy Dziwnówkiem a Łukęcinem, zostało zlokalizowane miejsce nielegalnego podrzucania odpadów komunalnych. W jednym ze znajdujących się tam worków, zostało odnalezione opakowanie po przesyłce realizowanej poprzez firmę kurierską. Dzięki znajdującym się na etykiecie danym, udało się dotrzeć do osoby, która podrzuciła śmieci. Okazała się nią osoba zamieszkująca na stałe w województwie dolnośląskim, a posiadająca nieruchomość niedaleko miejsca, w którym odpady podrzuciła. W toku prowadzonych czynności, została ukarana mandatem karnym.

Obecnie, za naruszenie art. 145 kodeksu wykroczeń w dotychczasowym brzmieniu – kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500,00pln albo karze nagany – planowane są wyższe kary.

W zawiązku z plagą podrzucania śmieci, Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje zaostrzenie kar do kwoty 5.000,00pln oraz – dodatkowo – także sprzątanie lasu przez określony czas.

Mając powyższe na uwadze, Urząd Miejski w Dziwnowie informuje, że każdego roku poprzez działania straży miejskiej, monitoring, informacje od mieszkańców oraz znajdujące się w lesie foto-pułapki, kary za podrzucanie śmieci i zanieczyszczanie środowiska, dotykają sporą grupę osób. Tym samym przestrzega potencjalnych naśladowców, bowiem kary będą nieuniknione, włącznie z możliwością przekazania sprawy do sądu.

Krzysztof Zawiliński

To top