Ewaluacja zewnętrzna w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Kamieniu Pomorskim

Przedszkole prowadzi dodatkowe zajęcia, takie jak: muzyka z rytmiką, terapia logopedyczna, zajęcia u psychologa, pedagoga, rehabilitacja, integracja sensoryczna, NDT Bobath. Dzieci korzystają z zajęć dogoterapii, hipoterapii oraz wyjazdy na basen. Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy przez zabawę. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby
i wszechstronny rozwój osobowości, na indywidualne potrzeby każdego dziecka. Weryfikacją tych wszystkich działań na dziecko, na rodzinę jest ewaluacja, która dała pozytywne wyniki.
Taka ewaluacja w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym działającym przy kamieńskim PSOUU odbyła się w dniach 3 -5.02.2016 r. przeprowadzona przez wizytatorów ds. Ewaluacji
z Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Ewaluacja była przeprowadzona w zakresie wymagań: „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”, „Dzieci są aktywne”, „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
Z przyjemnością informujemy, że po zakończonej ewaluacji zewnętrznej Niepubliczne Przedszkole Integracyjne otrzymało ocenę na poziomie bardzo wysokim, spełniając wymagania zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 07.10.2009 r. Spełnianie wymagań na poziomie podstawowym jest obowiązkiem przedszkoli. Poziom bardzo wysoki świadczy o wysokiej skuteczności działań wyrażanej w szczególności efektami kształcenia i wychowania, pozytywnymi opiniami wychowanków, rodziców i nauczycieli dotyczącymi adekwatności procesu kształcenia
i wychowania do potrzeb i możliwości dzieci, doskonaleniem jakości pracy przedszkola prowadzącym do ich rozwoju i uspołecznienia poprzez angażowanie społeczności przedszkolnej
i środowiska lokalnego.
Wnioski pokontrolne są satysfakcjonujące i motywują nas do dalszej pracy.
Gorąco dziękujemy naszemu całemu personelowi, naszym partnerom, naszym przedszkolakom oraz ich rodzicom za przyczynienie się do tej oceny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *