Dziwnowskie archiwalia

Kontynuując cykl poświęcony historii Dziwnowa i całej gminy po roku 1945, zapraszamy do obejrzenia kilku niezwykle interesujących fotografii, które ilustrują działalność kulturalną na przestrzeni lat 1951-1958.

Zespół artystyczno-taneczny (a w zasadzie jego zalążek), który można zobaczyć na poniższych zdjęciach, powstał najprawdopodobniej w roku 1947 lub w I połowie 1948. Jego członkowie rekrutowali się z pierwszej fali napływających do Dziwnowa mieszkańców, a począwszy od końca roku 1948, także z młodzieży skupionej w rozpoczynającym działalność na terenie gminy Związku Młodzieży Polskiej.

- kultura_1.jpg

Pomimo licznych i charakterystycznych dla tego okresu trudności organizacyjnych (lokalowych oraz kostiumowych), zespół systematycznie się rozrastał, co wiązało się ze stopniowym przybywaniem do Dziwnowa kolejnych rodzin. Na przełomie lat 40’ i 50’ dołączyli do niego żołnierze lokalnej jednostki/strażnicy WOP (którzy już wcześniej wspierali działalność zespołu), a następnie też pracownicy utworzonej w Dziwnowie Spółdzielni „Bellona”. Dzięki temu, działalność zespołu nabrała w następnych latach dużej dynamiki, co pokazują właśnie załączone zdjęcia. Warto przy tym dodać, że kostiumy zostały wykonane samodzielnie przez członków zespołu. Inwencji w tych pracach – ze względu na różnorakie braki materiałowe oraz finansowe – nie brakowało.

Obok tańców, prezentowano również sztuki teatralne oraz występy recytatorskie. Działalność zespołu znacząco spowolniła w roku 1958 (a faktycznie została zawieszona), co było związane z przeniesieniem osób kierujących pracami artystycznymi do innych zadań. Zgromadzone przez lata kostiumy oraz elementy scenografii, przekazano do dziwnowskiej szkoły podstawowej, na bazie których miały powstać kółka zainteresowań dla młodzieży szkolnej.

Krzysztof Zawiliński

To top