Dziwnów – znakowanie pojemników na odpady

Informujemy,ze od 24 marca br. rozpocznie się znakowanie pojemników z Sołectwa Dziwnów Dolny, począwszy od ul. Kościelnej.Prosimy o wystawienie wszystkich posiadanych rodzajów pojemników przy wejściu na nieruchomość z oznaczeniem nr domu i rodzajem frakcji odpadów lub osobistym wskazaniem pojemników.Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami tel 913814063 lub 506211890
48603968550
To top