Dziś 2 lutego Burmistrz Kamienia Pomorskiego zasiadł na ławie na ławie oskarżonych.

Dziś 2 lutego 2022 o godzinie 9.00 w kamieńskim Sądzie Rejonowym odbyła się rozprawa, w której jednym z oskarżonych był Burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław K.

Przypominamy. Sprawa wypłynęła w grudniu 2018. W sprawozdaniu rozliczającym dotację w wysokości 10.000 zł podpisanym przez Burmistrza Gminy Kamień Pomorski, Skarbnik Gminy i Sołtys Sołectwa Jarszewo rozliczono otrzymane dofinansowanie na budowę wiaty w Jarszewie. Mimo obowiązku dołączenia do sprawozdania zdjęć dokumentujących inwestycję Gmina Kamień Pomorski takich zdjęć nie dołączyła. Sprawozdanie składano na dzień 31 października 2018. Zachowanie tego terminu było warunkiem niezbędnym do rozliczenia dotacji. W przeciwnym wypadku groziła konieczność zwrotu pieniędzy.

Jednak w rzeczywistości jeszcze w połowie grudnia 2018 roku zamiast wiaty w centrum Jarszewa był pusty plac. Należy zaznaczyć, że zarówno Sołtys Jarszewa jak i Burmistrz są mieszkańcami miejscowości Jarszewo i musieli posiadać wiedzę, że wiata nie została postawiona.
Po medialnych doniesieniach Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę w Jarszewie. Kontrola potwierdziła rozbieżności i uchybienia. Jak nas informuje Agnieszka Cieślicka z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Marszałkowski wystąpił do Gminy Kamień Pomorski „o zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania grantu na konto Urzędu Gminy Kamień Pomorski.”

Niezależnie od powyższego zawiadomienia skierował zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim. Podobne oskarżenie złożył jeden z mieszkańców Jarszewa. Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim dwukrotnie umarzała te sprawy. Na wniosek mieszkańca sprawę wszczęła Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu. I to prokurator tej prokuratury odczytał dziś oskarżonym akt oskarżenia. Oskarżeni w tej sprawie to Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego, trzy urzędniczki tego urzędu oraz Sołtys Jarszewa.
Z odczytanego przez prokuratora aktu oskarżenia wynika, że oskarżeni sporządzili dokumentację rozliczającą wykonanie wiaty w Jarszewie w której poświadczyli swoimi podpisami nieprawdę oświadczając, że projekt będący przedmiotem umowy z Urzędem Marszałkowskim został zrealizowany do 31 października. Podczas dzisiejszej rozprawy został przesłuchany Burmistrz Kamienia Pomorskiego, Sołtys Jarszewa oraz trzy urzędniczki Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorski, Jako pierwszy przesłuchany przez Sąd złożył Burmistrz Stanisław K. Burmistrz nie przyznał się do zarzucanego mu czynu a swoje zeznanie złożone w prokuraturze podtrzymuje. Następnie wyjaśniał jak doszło do do realizacji projektu i dlaczego nie został on zrealizowany w ustalonym w umowie terminie to jest do 31 października 2018r. Według zeznań Burmistrza umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim przewidywała przewidywała wyłącznie zakup materiałów w postaci drewna na wiatę a nie jej postawienie, i dlatego uznał, że projekt został zrealizowany na co dowodem ma być wystawiona faktura przez przedsiębiorcę oraz zamówienie trzciny na dach wiaty. Fakt, że za fakturę zapłacono dopiero w listopadzie. Podobnie zeznawały urzędniczki w swoich zeznaniach złożonych w prokuraturze. Wszystkie trzy Panie odmówiły składania zeznań w Sądzie i odpowiedzi na pytania Sądu. Jedna z tych Pań podczas przesłuchania w prokuraturze oświadczyła, że poinformowała swoich przełożonych że wiata nie jest postawiona i nie ma zdjęć na potwierdzenie istnienia wiaty. Stwierdziła że rozmawiała o tym z Burmistrzem. Przesłuchiwana Skarbnik gminy zeznała, że nie wiedziała że w oświadczeniu o realizacji inwestycji sporządzone przez jedną z urzędniczek zawiera nieprawdziwe informacje. Według niej Burmistrz potwierdził, że w tej sprawie wszystko jest w porządku. Swoje zeznania przed sądem złożyła również Sołtys Jarszewa.

Sąd wyznaczył następną rozprawę na dzień 12 kwietnia 2022 r.

Waldemar Taranowicz

 

 

 

 

To top