Dzień krajobrazu 2021

W tym roku po raz szósty obchodzony jest w Polsce Dzień Krajobrazu. Jest to inicjatywa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ramach Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. GDOŚ zachęca instytucje ochrony przyrody do włączenia się w te obchody.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Oddziałem Pomorskim Państwowego Instytutu Geologicznego –  Państwowego Instytutu Badawczego postanowił uczcić obchody zorganizowaniem spaceru krajobrazowego w Szczecińskim Parku Krajobrazowym „Puszcza Bukowa”. W jego trakcie przekażemy uczestnikom informacje na temat historii geologicznej krajobrazu tego obszaru.

Spacer odbędzie się w dniu 24 października br. od godziny 1030 . Zbiórka uczestników w Szczecinie na ul. Chłopskiej przy wiadukcie Autostrady A6, skąd szlakami przez Puszczę Bukową udamy się na Polanę Kołowską a następnie ponownie przez Puszczę Bukową już innymi szlakami powrócimy do punktu początkowego. Planowana trasa to około 10 km. Z uwagi na popularnonaukowy charakter spaceru przewidujemy przystanki i rekreacyjne tempo marszu.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego:

tel. 91 48 17 131 (w godzinach 7:30-15:30),

e-mail: sekretariat@zpkwz.pl,

lub za pośrednictwem wiadomości w portalu Facebook

facebook.com/ParkiKrajobrazowePomorzeZachodnie

Z uwagi na sytuację epidemiczną jesteśmy zmuszeni ustanowić limit uczestników – 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do ZPKWZ do dnia 22 października br.

W spacerze uczestniczyć będzie nam jako ekspert Pan dr Andrzej Piotrowski, pracownik Oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, który zaprezentuje Państwu napotkane w trakcie spaceru osobliwości krajobrazu wynikające z historii geologicznej terenu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dyrektor i Pracownicy

Zespołu Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

To top