Duża dostawa najpotrzebniejszych środków ochrony osobistej do blisko 100 placówek na Pomorzu Zachodnim  

Maseczki medyczne, odzież i kombinezony ochronne, rękawiczki, jednorazowa pościel i płyny do dezynfekcji mają trafić w najbliższym czasie do prawie 100 zachodniopomorskich instytucji. To głównie domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, środowiskowe domy samopomocy czy hospicja. Na ten cel Zarząd Województwa przeznaczył w tym roku ponad 3,5 mln zł z unijnego projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Dziś, 17 marca 2021 r. wybrano firmy odpowiedzialne za realizację zamówienia.

Środki ochrony osobistej trafią do instytucji i placówek, które powinny być objęte szczególną pomocą. Razem z naszymi partnerami społecznymi z projektu „Region Dobrego Wsparcia” kontynuujemy te działania, by zapewnić odpowiednią pomoc w opiece nad osobami zależnymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnością, zagrożonymi wykluczeniem, ale i podopiecznymi pieczy zastępczej. Część budżetu – prawie 5 mln zł – przeznaczyliśmy na walkę za skutkami pandemii. Odpowiadając na zapotrzebowanie placówek, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie, przygotowujemy pierwszą w tym roku tak dużą partię najpotrzebniejszych środków ochrony osobistej. Zakup maseczek, rękawiczek, fartuchów możliwy jest dzięki środkom unijnym – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W najbliższym czasie, bezpośrednio po podpisaniu umów z firmami , które zakupią i dostarczą środki ochrony osobistej, do zachodniopomorskich placówek trafi: odzież ochronna, w tym fartuchy medyczne jednorazowe (73 100 szt.); ochraniacze na obuwie (50 000 szt.); czepki ochronne (30 500 szt.); kombinezony ochronne (34 985 szt.); maseczki medyczne jednorazowe (430 000 szt.), rękawice medyczne jednorazowe (42 100 op.), pościel jednorazowa (32 800 zest.) oraz płyny do dezynfekcji (do powierzchni oraz do rąk). Za dostawę będzie odpowiadać sześć firm, które zostały wyłonione w toku badania ofert. Podczas dzisiejszego (17 bm.) posiedzenia Zarządu oferty te zostały zaakceptowane.

Będzie to już druga tak duża dostawa środków osobistych w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”. W 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na ten cel 940 tys. zł. To kontynuacja działań uznanych przez Komisję Europejską za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE.

Projekt „Region Dobrego Wsparcia” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego (lider) w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Oprócz zakupu środków ochrony osobistej, w projekcie trwają prace nad powstaniem mieszkań opieki wytchnieniowej, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także tworzona jest sieć sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Zamówienie jest realizowane i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020).

Więcej informacji o projekcie: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/region-dobrego-wsparcia-pomoc-dla-osob-niesamodzielnych-i-ich-rodzin

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top