Druga odsłona projektu „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB”. – Uczelnie przetestują prototypy urządzeń do walki ze skutkami COViD-19

Projekt „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” przechodzi do następnego etapu. Tym razem uczelnie będą mogły otrzymać wsparcie w ramach drugiego komponentu projektu obejmującego testowanie w warunkach rzeczywistych prototypów sprzętu służącego do walki ze skutkami koronawirusa. Ruszył nabór wniosków dla jednostek akademickich, które chcą rozwijać pomysł zrealizowany w pierwszym komponencie.

W drugiej odsłonie projektu „PROTO_LAB” na ośrodki akademickie czeka pomoc w wysokości od minimum 20 do maksimum 400 tys. zł. Fundusze, które mogą pokryć nawet całość kosztów zaplanowanych działań, pochodzą z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki przeznaczone muszą zostać na testowanie, weryfikację lub udoskonalanie prototypowych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. Grant należy jednak wykorzystać na prace B+R będące kontynuacją pomysłów czy technologii zrealizowanych we wcześniejszej fazie – tj. w pierwszym komponencie.

Co można zatem sfinansować? Np. nabycie materiałów i surowców do badań, zakup aparatury służącej testom, opracowanie usług badawczych, analiz bądź ekspertyz, wynajem urządzeń produkcyjnych lub zaplecza technicznego do wytworzenia odpowiedniej ilości prototypów, wynagrodzenia osób zaangażowanych w przedsięwzięcie takich jak pracownicy naukowi, studenci lub doktoranci, a także pozyskanie licencji oraz patentów. Nabór wniosków będzie mieć tryb ciągły. Postępowanie podzielono na 2 części. W pierwszej części tzw. preselekcyjnej wnioski przyjmowane są do 29 stycznia br. Te z nich, które uzyskają pozytywną ocenę trzeba złożyć w drugiej części konkursu zaplanowanej od 1 marca do 31 maja 2021 roku. Dokumentację wystarczy wysłać na adres: covid@wzp.pl.

Przypomnijmy, że projekt „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” ruszył w kwietniu 2020 roku. To zestaw wsparcia przygotowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Dedykowany jest ośrodkom akademickim z Pomorza Zachodniego zaangażowanym w dobie pandemii w bezinteresowną pomoc dla lekarzy i personelu medycznego. Uwzględnia dwa komponenty: granty dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację pomysłów oraz granty na testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych..

Przedsięwzięcie od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym zakończony w czerwcu ub. r. pięciorundowy nabór wniosków w ramach pierwszego komponentu. Dofinansowanie otrzymały aż 22 projekty badawcze. Uczelniom, które tak aktywnie odpowiedziały na inicjatywę marszałka województwa Olgierda Geblewicza przyznano pomoc w wysokości prawie 3 mln zł. Wsparcie uzyskały takie pomysły jak np.: mobilna stacja sterylizacyjna, urządzenia wspierające wentylację człowieka w przypadku niewydolności oddechowej, automaty do wytwarzania przyłbic ochronnych, transportery materiału zakaźnego czy innowacyjne prototypy kombinezonów ochronnych. Po unijne dofinansowanie sięgnęły m.in.: Akademia Sztuki w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny czy Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Wierzę, że ten projekt wyszedł naprzeciw oczekiwaniom zachodniopomorskich akademików. To właśnie środowisko uczelniane jako jedne z pierwszych ruszyło w dobie pandemii z bezinteresowną pomocą dla lekarzy i pielęgniarek. Tak po prostu z poczucia solidarności i odpowiedzialności. Naukowcy przedstawili pakiet rozmaitych innowacyjnych pomysłów, których w trudnej walce z koronawirusem nie można było zaprzepaścić. W tym celu uruchomiliśmy specjalne środki, które świat nauki przyjął z zadowoleniem, gdyż pomogły mu stworzyć prototypy bezpiecznych rozwiązań dla kadry medycznej i naszych mieszkańców – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Przy okazji nie zapominajmy, że wszystko to było możliwe dzięki elastycznemu podejściu Unii Europejskiej do kwestii epidemii – dodaje.

Innowacyjnych pomysłów jest tak dużo, że już teraz władze samorządu województwa zwiększyły budżet projektu. Zamiast planowanych 5 mln zł, będzie to blisko 9 mln zł. Fundusze zapisano w działaniu 1.18 RPO WZ 2014-2020 obejmującym rozwój inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego oraz identyfikację nowych obszarów gospodarczych z potencjałem rozwojowym.

Efekty realizacji projektu „Odpowiedzialny społecznie PROTO_LAB” można zobaczyć na filmie znajdującym się pod  linkiem: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2wGeMBnbvJoK5PplhJnoG5U46zIr05j4b7PVL-l-o_NJPfTwc_-DRquPI&v=tFh5fpV3ySo&feature=youtu.be

Ogłoszenie o naborze wniosków:

http://www.rpo.wzp.pl/odpowiedzialny-spolecznie-protolab/nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantow-komponent-ii-granty-na-testowanie-w-warunkach-rzeczywistych

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym:

http://www.rpo.wzp.pl/odpowiedzialny-spolecznie-protolab/spotkanie-informacyjne-komponent-ii-granty-na-testowanie-w-warunkach-rzeczywistych

Biuro Prasowe

Łukasz Jucha

 

 

To top