Dojazd do lekarza, na dworzec, do urzędu będzie łatwiejszy. Dwie gminy wprowadzają „transport na życzenie”

 

Zachodniopomorskie samorządy przystępują do pilotażowego projektu związanego z wprowadzeniem „transportu na życzenie”. W pierwszej kolejności dostępny będzie on na terenach gmin Międzyzdroje oraz Golczewo. W środę,  2 lutego 2022 r. członkini Zarządu Województwa podpisała umowy o dofinansowanie tych projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. – Musimy szukać nowoczesnych i efektywnych rozwiązań logistycznych, aby poprawić warunki życia mieszkańców w całym regionie – powiedziała podczas spotkania Anna Bańkowska.  Zawarto też porozumienie dot. „Obszaru funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego”.

Walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym
Transport na życzenie, nazywany też „transportem na żądanie” (ang. DRT – Demand Responsive Transport) to wykonywanie przewozu po zgłoszeniu konieczności przejazdu na danej trasie. Dzięki temu transport może być efektywniejszy kosztowo, optymalnie dostosowany do potrzeb mieszkańców, skierowany na konkretny odcinek, w konkretnym terminie. Usługi te szczególnie potrzebne tam, gdzie jest słabo rozwinięta infrastruktura i siatka połączeń autobusowych. Opcja „transportu na życzenie” bywa często jedynym sposobem dojazdu do lekarza, do szkoły, do urzędu czy na dworzec kolejowy, dlatego władze województwa zachodniopomorskiego od lat zabiegają, żeby takich „białych plam” na mapie publicznego transportu Pomorza Zachodniego było jak najmniej (m.in. uczestniczyliśmy w programie Catching-Up Regions).  Przygotowano także nabór projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym).

Ogłoszony w ubiegłym roku nabór skierowany był do konkretnych samorządów, które borykają się z wykluczeniem komunikacyjnym. Z możliwości pozyskania dotacji i przetestowania „transportu na życzenie” skorzystały trzy jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Drawski (kompletowane są dokumenty do podpisania umowy), Gmina Golczewo oraz Gmina Międzyzdroje. JST zdobywając dofinansowanie na realizację projektów pilotażowych „Transport na życzenie”.

W środę, 2 lutego 2022 r.  członkini zarządu Anna Bańkowska spotkała się w włodarzami samorządów przystępujących do pilotażu, by podpisać umowy.

Gmina Międzyzdroje w partnerstwie z Powiatem Kamieńskim na realizację pilotażu otrzyma 449 tys. zł dotacji, prawie taką samą kwotę pozyskała także Gmina Golczewo w partnerstwie z Powiatem Kamieńskim.

– Komunikacja miejska w sezonie letnim spełnia większość oczekiwań, ale już w innych miesiącach jest znacząco ograniczona. Bardzo często mieszkańcy, szczególnie starsi mają problem, by dojechać  do lekarza, urzędu czy do pracy. Chcemy to zmienić, dlatego przystępujemy do pilotażowego projektu „transport na życzenie” – podkreśla burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.

Dzięki dofinansowaniu dla Gminy Międzyzdroje usługa będzie świadczona na trasie Międzyzdroje – Lubin (przez miejscowości Wicko i Wapnica).

Natomiast dla Gminy Golczewo „transport na życzenie” będzie dostępny na trasie Golczewo-Wysoka Kamieńska (przez miejscowości Samlino, Niemicę, Koplino, Dargoszewo, Kozielice oraz Baczysław, Kretlewo, Gadom, Kłęby). Usługi mają być skoordynowane z kolejowym rozkładem jazdy.  – To bardzo ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców, które pozwoli połączyć Golczewo z Wysoką Kamieńską. Na pewno ułatwi to transport, ponieważ stacja ta stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny – wyjaśnia  burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

Oferta „transportu na życzenie” kierowana będzie także, w ramach obu projektów, do osób dojeżdżających do pracy w Szczecinie, Świnoujściu, Wolinie, Kamieniu Pomorskim, czy innych miejscowościach, do których dostęp zostanie ułatwiony dzięki tej usłudze.

Beneficjenci (gminy) będą odpowiadać za wyłonienie wykonawców usługi oraz przekażą prowadzenie dyspozytorni partnerowi projektu. W obu projektach założono, iż zrealizowanych zostanie co najmniej 352 przejazdów w ciągu roku (w każdej gminie).

Nowa perspektywa finansowa
Zachodniopomorskie samorządy przygotowują się także do nowej perspektywy finansowej i tworzą lokalne partnerstwa. W środę członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska  podpisała także list intencyjny w sprawie wsparcia dla utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego”. Będą go współtworzyć: Gmina Dziwnów, Gmina Golczewo, Gmina Kamień Pomorski, Gmina Międzyzdroje, Gmina Świerzno, Gmina Wolin oraz Powiat Kamieński. Mechanizm ten będzie w okresie 2021-2027 mocno rozwijany.

– Stosowanie takich narzędzi  pozwala lepiej inwestować środki europejskie, z chirurgiczną precyzją planować inwestycje. Co ważne, takie podejście umożliwia także realizację projektów pozakonkursowych, łączenia różnych priorytetów, a nawet programów. Na Pomorzu Zachodnim zastosowane przez nas rozwiązania zdały egzamin wzorcowo. Rozpoczęliśmy już prace nad uruchomieniem pomocy dla gmin i powiatów, które są zobligowane do przygotowywania odpowiednich strategii. To warunek pozyskania dotacji w perspektywie 2021-2027 – wyjaśnia zasady Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Docelowo ten mechanizm zostanie zastosowany do 12 obszarów funkcjonalnych. – Zastąpią one dotychczasowe zintegrowane inwestycje terytorialne oraz kontrakty samorządowe – dodaje marszałek Olgierd Geblewicz.

Przyznawana pomoc przeznaczona będzie dla samorządów, które nie realizowały instrumentu ZIT w perspektywie 2014-2020 oraz tych, które nie są objęte pilotażem Centrum Wsparcia Doradczego, realizowanego przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

 

To top